Baninfo 8

Publicerat: 2024-04-11 08:12 - Skrivet av Svenerik Larsson

I väntan på robot

I golf är det ju ofta så att man gör upp en plan för spel av ett hål och efter första slaget behöver planen revideras. Detta behöver inte påverka resultatet men om man inte reviderar planen blir katastrofen snart ett faktum. Under hösten beslutade vi att robotklippa samtliga semiruffar på hålen 1-18 vilket bland annat innebar att el måste dras fram till en punkt vid hål 11 för att nå täckning över hela området. Offerterna vi fick in på detta arbete innebar så höga kostnader att vi för närvarande inte vill gå vidare utan har reviderat planen. 
Robotar kommer att klippa både fairways och semiruffar på hålen 1-9 och sannolikt också några ytterligare ytor. Då detta är ett nytt arbetssätt för oss kommer vi att börja med ett konservativt upplägg för att se att allt fungerar som tänkt och därefter successivt utöka tills vi når maxkapacitet.
Som tidigare meddelats kommer en mindre robot att klippa området mellan parkeringen och utslagsmattorna samt bakom green på hål 9.
De förhållningsregler som kommer att gälla då robotar och golfare vistas samtidigt på banan kommer att meddelas separat. Det kommer också att anslås vilka golfregler som är tillämpningsbara.
De som redan gjort årspremiär har också noterat att på hål 20 finns ett pliktområde med spelförbud till höger om fairwaybunkrarna. Här planteras träd och buskage och spelförbudet är till för att skydda plantorna i etableringsstadiet. Vi ber alla att respektera markeringarna för att inte i onödan öka våra kostnader. Motsvarande planteringar har också gjorts på hål 23 om än i mindre omfattning. Även här ber vi naturligtvis om hjälp från alla spelare. Anledning till åtgärderna är på båda hålen vår strävan att ta tillvara arkitektens ambitioner och tankar så att hålen spelas som avsett.
Ett annat område som kostar pengar är när banpersonal skall stoppa en maskin, kliva av och rätta till något, för att sedan fortsätta sitt egentliga arbete. Ett exempel är felplacerad kratta i bunker. Låt oss anta att det tar 40 sekunder att rätta till per bunker. Vi har just nu 108 bunkrar på 27 hål vilket ger en möjlig tidsspillan på 72 minuter vid varje klipprunda och en miljöpåverkan från en maskin på tomgång. Så illa är det naturligtvis inte i verkligheten men vi kommer att med bilder på anslagstavlan visa både hur det inte får se ut och hur det skall se ut. Naturligtvis hjälps vi åt med detta på banan och rättar till när andra gjort fel, precis som vi gör med nerslagsmärken på greenerna.
Nu är våren här!
BK gm Svenerik Larsson