Vad händer på klubben? På den här sidan kommer vi fortlöpande att uppdatera vad som sker på banan samt i och runt klubbhuset. Vill du få mer information kontakta gärna kansliet. 

En del av det sker på anläggningen utförs av medlemmar som ställer upp ideellt. Varje onsdag brukar "Onsdagsgänget" hjälpa till och efteråt bjuder klubben på lunch. Vill du vara med och hjälpa till, onsdagar eller på annat sätt så kontakta kansliet.

Detta gjordes 2022:
I januari startade projektet Biologisk mångfald, Utbyte av möbler i klubbrum och reception. Fortsatt arbete med reparation och ommålning av broar, Reparation och ommålning av klubbhus, Ny gödningsspridare köpts in som lastar 650kg, fortsatt fällning av träd som utgjorde säkerhetsrisk, byggande sk Naturhäckar för den biologiska mångfalden, Rivit lusthuset vid tee 1/19 (murket), Stubbfräsning, Klippning av vass i dammar, utvecklat korthålsbanan med större puttinggreener samt fler bunkrar att träna från. Fortsatt förbättring av fairway genom dressning med ca 600 ton sand samt hålpipning av hål 1-18,

Arrangerade Special Olympics Games 16-19 juni 2022. Arrangerat välgörenhetsgolf Truly Open - Röda Korset Malmö söndag 4 september samt välgörenhetsgolf för Drivkraft i Malmö.  


Detta har vi gjort för att ge medlemmar en bättre upplevelse 2021:
49 nya bagskåp, Stödsått gångar mellan hål och fairways, Investerat i nya klippaggregat, Investerat i ny dressvagn, ny traktor, Fräschat upp toaletter vid kiosken, Ny ventilationsanläggning i kök och i klubbhus i klubbhus, Reparation av fjärrvärmeanläggning, Ny bevattning på övningsområdet och puttinggreen, Uppfräschning samt spolning avlopp i klubbhuset samt kontroll av ventilation i toaletterna i kioskhuset, Reparation av toalett klubbhus, Nytt betalningssystem på rangen,18 000 nya rangebollar, Nya rangemattor, Byte av möbler i klubbrum och reception, Reparerat och påbörjat ommålning av broar, Kompletterat bunkrar med 60 ton sand, Av säkerhetsskäl har flera träd på banan behövt fällas av arborister, Stort parasoll på uteserveringen. Ny bevattning på hela korthålsbanan, Ny bunker på korthålsbanan. Förstorat greenerna på korthålsbanan. Dressat fairway med ca 800 ton dress, hålpipat samtliga fairways, foregreens och gångar på hål 1-18. Slyröjning samt gallring av träd. Uppfräschning av omklädningsrummen med ny belysning, duscharmaturer, golv samt nymålade väggar.