Bankommittén informerar

Om oss

Bankommittén (BK) har som uppgift att fungera som stöd och bollplank åt banchefen. 

Inom ramen för detta skall BK formulera målsättningar för banan och tillsammans med banchefen aktivt arbeta för att utveckla och förbättra banan.

BK skall också stödja och utveckla den medlemsgrupp som idag vid behov bistår med praktiskt arbete på banan. Dessa insatser planeras tillsammans med banchefen som också är den som beslutar vilka insatser som kan komma ifråga. 

I kommittén skall alltid ingå banchefen och en greenkeeper vilken utses av banchefen. 

BK rapporterar till styrelsen i Malmö Burlöv GK. 

Fråga oss

Ledamöter

Svenerik Larsson
Ordförande
Magnus Vinding
Banchef
Connie Larsen
Maria Enberg
Dan Sandberg
Greenkeeper