Baninfo 10

Publicerat: 2024-05-26 17:00 - Skrivet av Svenerik Larsson

Sommaren är kort - men nu är den här, så ta för dig (T Ledin)

Så har då äntligen sommaren anlänt – och våra robotar är i fullt arbete. Det är ännu inte de slutgiltiga klippområdena och klipplinjerna som är i bruk, men vi närmar oss hela tiden. Uppklippning av den utökade greenen på hål 5 har nu påbörjats och fairway på hål 23 har breddats till vänster för att återföra hålet till arkitektens tankar bakom designen. Under de senaste veckorna har vi kontaktats via telefon, mail och SMS av flera medlemmar som uttryckt oförblommerat beröm över vad maskinerna åstadkommer. Det är mycket glädjande att få ta del av dessa yttringar.

För ett par veckor sedan gjordes en dubbel vertikalskärning av greenerna med åtföljande sanddressning. Detta tog bort mycket liggande gräs men det behövs ännu mera sådana insatser. Arbetet med att göra banan torrare, fastare och vackrare fortsätter och under vecka 22 kommer en ny dubbel vertikalskärning att göras. Denna gång ökar vi på djupet nu när vi tror att gräset tål detta. Enligt skötselplanen (som finns att tillgå på hemsidan) skall vertikalskärningar göras två ggr per månad. Vid varje sådan operation dressas efterföljande med fin sand. Ett annat moment som anges i skötselplanen är djupluftning med borttag av material (hålpluggar), där planen anger en frekvens av två ggr om året. Den besvärliga och kalla våren medförde att greenerna var i sämre skick än vi hoppats på och djupluftningen medför vissa olägenheter på greenerna. Vi har därför beslutat att avstå den vårliga djupluftningen för att medlemmar och gäster skall få spela på så bra greener som möjligt under hela försommaren.

Vid årsmötet i april framfördes det tankar om att medlemmar kan bidra till att hålla banans kondition i toppklass samtidigt som vi sparar pengar. Låt denna anmaning inte förklinga ohörd utan hjälp oss i det arbetet!  Vid bron, som alla passerar, finns en anslagstavla, där det visas hur krattor skall ligga i bunkrar – inte av något annat skäl än att banpersonal inte skall behöva avbryta klippandet för att flytta en kratta som ligger helt eller delvis utanför bunkern.

Vid samma bro finns en ställning med sandpåsar och ett påfyllningslager för dessa. Ta med en påse ut på banan och laga uppslagna märken på fairway så närmar vi oss den fairwaykvalitet som vi vill ha – och som vi vill bli kända för.

Till sist vill vi också påminna om att det går bra att kontakta oss på bankommmabgk@gmail.com – eller på klubben där vi ofta är.BK gm Svenerik Larsson