Baninfo 7

Publicerat: 2024-02-14 12:03 - Skrivet av Svenerik Larsson

Vinterarbeten

Vintern är den kanske tråkigaste tiden för alla golfare. Detta då med undantag för dem, som gärna funderar över golfens villkor, utmaningar och möjligheter. Även om det ligger snö på banan, eller - som i år – stora översvämmade områden, som man inte kommer åt, så händer det saker ändå. 

Naturligtvis är detta tiden för maskinunderhåll, reparationer och serviceåtgärder, men det är också den tid då mycket planering utföres, många idéer diskuteras – och en hel del beslut tas. Så har vi exempelvis utarbetat en ny Skötselplan för banan, den finns för övrigt att läsa på hemsidan under: klubben/styrdokument-policys/. 

Visst praktiskt arbete på banan görs också när vädret så tillåter. Ett sådant är borttag av den knäckepil som planterats nära green på hål 9 där ”avfallet” från trädet krävt borttagningsarbete under flera timmar i veckan. Likaså har den stora knäckepilen bakom green 4 hamlats. Detta innebär att allt kapats strax ovanför den nedersta klykan. 
Vi valde detta tillvägagångssätt efter samråd med projektet Biologisk Mångfald som hjälper oss med många saker på banan.

Den omedelbara följden av detta arbete är ett stort antal insparade mantimmar där vi inte längre behöver städa greenen (hål 4) dagligen.
För oss, som spelar golf, är betydelsen också stor eftersom vi nu kan putta ostörda av nerfallna kvistar och grenar samt att greenytan kommer att få en bättre kvalitet.

Beträffande puttning så är hastigheten på greenerna ett evigt diskussions-ämne. Spelare, som lagt mycket tid på puttningsträning, har lättare att klara av riktigt snabba greener – och det kan tyckas rättvist. Ett problem som emellertid uppstår när hastigheten ökar är att antalet möjliga flaggplaceringar minskar. Vi har några greener som är mycket känsliga för detta, ex.vis på hålen 1, 4, 13, 15, 17, 23, 25 och 26. Att klippa dessa greener på en högre höjd än övriga är för det första opraktiskt och för det andra vill vi ha samma hastighet på alla greener 1-27 och övningsgreenen.

Vi kommer därför att under säsongen sträva efter att hålla greenerna så snabba som, med hänsyn till ovanstående, är praktiskt möjligt. Och att försöka att belöna bra puttning.

Vi vill också gärna ta del av dina synpunkter på detta – och annat på banan – och hälsar dig välkommen att framföra dem – antingen på klubben, eller – via vår egen mailadress: bankommmabgk@gmail.com  (det skall vara tre ”m” i följd!) Du får svar nästan omgående.

I väntan på våren

BK gm Svenerik Larsson