Demodagar 2024

Här kommer vi Thomas eller Anna-Carin plus kompetent utbildad personal från varje leverantör att hjälper dig att

hitta rätt klubbor allt från wedgar, set, hybrid, metalwoods, driver eller putter.

Ping tisdag 2 april kl 15.00-19.00

Callaway  söndag 14 april kl 10.00-14.00

Cobra söndag 21 april kl 11.00-15.00

Ping torsdag 16 maj kl 15.00-19.00

Cobra fredag 31 maj kl 14.00-19.00

Cobra tisdag 2 juni kl 14.00-19.00

 

Boka 30 eller 50 min på Mail: tcprogolf@hotmail.com och utprovningen bjuder vi på!

Välkomna!