Demodagar

Demodagar 2023

Här kommer vi Thomas eller Anna-Carin plus kompetent utbildad personal från varje leverantör att hjälper dig att

hitta rätt klubbor allt från wedgar, set, hybrid, metalwoods, driver eller putter.

Boka 30 eller 50 min på Mail: tcprogolf@hotmail.com och utprovningen bjuder vi på!

Välkomna!