Fråga Bankommittén


Du måste fylla i alla fält märkta med stjärna.

Ställ din fråga så svarar vi

Svar: Hej David och tack för din fråga och ditt intresse för vår bana. Jag är alldeles övertygad om att det går att få jämna och platta tees och under hösten och vintern kommer man att börja jobba med detta. Det är en viktig del i helhetsupplevelsen av en golfrunda.

Svar: Kulor är redan beställda och alla blir gula. Vi vill inte ha röda eftersom 8-11% av befolkningen (gäller då också golfare) är röd-grön färgblinda och inte ser den röda kulan. Vid byte av hål behöver inte heller greenkeepern demontera flaggstången för att byta ut kulan om alla har samma färg. Resultatet av åtgärden kommer att utvärderas i sinom tid och beslutet eventuellt att justeras. Ett stort tack, Mats,  för ditt intresse för vår bana.

Svar: Hej Mats, banchefen, banarbetarna och BK har diskuterat frågan och vi är överens om att greenerna är för mjuka/blöta för att vi skall vara riktigt nöjda. Vi kommer under hösten att diskutera förändringar i skötselrutinerna för att få torrare och fastare ytor på greenerna. Precis som du så tycker vi att greenerna är oerhört viktiga för upplevelsen av en golfrond. Ett stort tack för ditt intresse för vår bana.

Svar: Hej Mats, den tee som saknar markeringar är i normalfallet tee 61, där det finns en anvisning om var man teear sin boll. Nu, till KM, kommer, enligt banchefen, teemarkeringar att sättas ut på fredag den 25/8. Enligt bedömningar som gjorts spelas det färre än 30 ronder från dessa tees utanför KM och tidsbesparingen att inte ta bort och återplacera markeringar vid klippning har varit viktigare i nuläget än olägenheten att inte ha markeringar ute

Svar: Hej, om du med flaggplaceringar menar en indikation på var flaggan står på green så har vi idag (21/8) beställt kulor som monteras på flaggstången och där ”hög” kula visar att flaggan står långt bak medan ”låg” kula visar att flaggan står i början av green. Menar du en greenskiss där flaggplaceringen mera exakt framträder, så har vi i nuläget inte resurser att genomföra detta. Tack Anna-Karin för ditt intresse för vår bana.

Svar: Lars Göran, vi delar helt din uppfattning om att det är vanprydande. Just nu befinner vi oss i ett läge där vi behöver prioritera spelytorna. I takt med att personalsituationen/ekonomin ger utrymme för detta så kommer vi att tackla problemet. Vi är mycket glada för ditt intresse för vår bana och att du för fram dina synpunkter, som vi skall anstränga oss för att tillgodose när resurserna finns

Svar: Besiktning gjord idag (21/8) och din fråga är berättigad. Banchefen kommer att ta itu med detta och röja bort riset med det snaraste. Ett stort tack, Roland,  för ditt påpekande och ditt intresse för vår bana.

Svar: Som en följd av din fråga har banchefen idag (21/8) bestämt att fairway skall klippas närmre tee 48 på hål 8. Dessutom att det skall klippas upp landningsytor kort om vattnet på hålen nr 13 och 17 där avstånden är makabert långa. Ett stort tack för ditt påpekande, Annette, och för ditt intresse för vår bana.

Svar: Inte direkta planer, i vart fall inte genom att sänka klipphöjden eftersom det leder till en mängd andra problem. Det som vi önskar är att göra dem torrare vilket ökar hastigheten. Jag kommer att diskutera frågan med banchefen för att hitta en bra väg för nästa säsong.

Svar: Det är en intressant idé du för fram. Dessvärre är det hela förknippat med kostnader som vi i nuläget inte klarar av. Fokus just nu är, förutom på den ordinarie banskötseln, på genomförandet av Master Plan för hålen 1-18. Detta arbete beräknas pågå under flera säsonger framöver. Jag skall emellertid lyfta förslaget till styrelsen. BK har inge beslutsrätt utan är bara rådgivande. Jag är glad och tacksam för ditt intresse för banan.