Regelfråga


Du måste fylla i alla fält märkta med stjärna.

Domaren svarar

Har du en regelfråga som du vill ha svar på? Då kan du enkelt fylla i ovanstående formulär så svarar en av våra distriktsdomare på din fråga så snart den kan. Svaret på frågan publiceras på denna sidan. 

Vill du veta mer om regler kan du gå in på R & A's egna hemsida och läsa på. Länk till hemsidan hittar du här

R & A har även utvecklat en regelapp som du enkelt kan ladda ner till din mobil.

Regel 16.1c (1) 0ch (2) gäller.
Ligger du i en bunker med tillfälligt vatten (onormalt banförhållande) gäller följande.

1. Droppa bollen i bunkern inte närmare hål utan plikt. Kan innebära att di får stå i vatten eller att bollen ligger i vatten. Då får då ta största möjliga lättnad. 
     a. Som vanligt gäller att ta ut en referenspunkt och droppa bollen inom en klubblängd inte närmare hål. 
2. Droppa på flagglinjen utanför bunkern med ett slags plikt. Bollen måste fortfarande vara längre från hål än den ursprungliga bollen. 
    a. Som vanligt droppa PÅ flagglinjen och bollen får inte rulla mer än en klubblängd i någon riktning. 
För hela texten läs regelboken regel 16.1c

Det enda som står i regelboken (definitionen ”slag”) är vad som gäller för ett slag. Ingenting om man har otur och klubban går sönder under slaget. 
Ett slag är en rörelse i syfte att träffa bollen. Det har du gjort och slaget räknas och du ska spela vidare på den. Att sedan klubban gått sönder har ingen betydelse mer än att du numera får ersätta klubban under ronden så långe du inte fördröjer spelet.

Definition bunker ger: En boll är i en bunker när någon del av bollen:

 • vidrör sanden på marken innanför bunkerns gräns eller
 • är innanför bunkerns gräns och vilar:
  • på marken där det normalt skulle ha funnits sand (t ex om sand blåsts eller sköljts bort av vind eller vatten) eller
  • är i eller på ett löst naturföremål, flyttbart tillverkat föremål, onormalt banförhållande eller organiskt föremål som vidrör sanden i bunkern eller på marken där det normalt skulle ha funnits sand.

Vilket innebär att om bollen gått in i ett hål i bunker och är utanför kanten på bunkern så är den inte i bunkern även om den ligger på sand.

Sen finns det en definition om ger:
En boll går in i ett hål gjort av djur genom en ingång som är i en bunker vid green och hittas i vila under green. Eftersom bollen inte är i bunkern eller på green, tas lättnad enligt

Regel 16.1b för en boll på spelfältet. Punkten där bollen ligger i hålet gjort av djur används för att bestämma närmaste punkten för fullständig lättnad och lättnadsområdet måste vara på spelfältet.

Finns ingen definition om när bollen inte är i en green bunker så svaret blir. Bollen anger referenspunkten som då är ovanför bollen på spelfältet och lättnad får tas inom en klubblängd på spelfältet.

Nej det får man inte i parspel. 
Man får aldrig hjälpa sin partner att linjera upp eller stå i förlängda spellinjen. Detta står i beskrivet i regel 10.2b ((2) och (4)).
Undantaget är Scramble som inte är beskrivet i golfreglerna där är det tillåtet om inte TL har tagit bort möjligheten i Tävlings reglerna.

Nästan rätt Regel 4.2b säger
 "Om en spelares boll går i bitar efter ett slag blir det ingen plikt och slaget räknas inte. Spelaren måste spela en annan boll varifrån slaget slagits”

Om bollen bara går i sönder t ex spricker så räknas slaget och du ska spela från där den landat. Däremot har du rätt att byta ut den enl regel 4.2c.

Definitionen SLAG:
Om en klubba går sönder vid ett slag så räknas slaget och bollen spelas från sin nya plats (beroende på när det hände och var i svingen du är). Se Definitionen SLAG på nätet. Tyvärr framgår det inte i Regelboken man måste läsa på nätet och i Tolkningar. 

Slag/1 – Avgöra om ett slag har utförts 
Om en spelare påbörjar nersvingen med en klubba med avsikt att slå bollen räknas spelarens handling som ett slag när:

Klubbhuvudet böjs åt sidan eller stoppas av något utomstående (såsom en trädgren), oavsett om bollen träffas eller inte.

 • Klubbhuvudet släpper från skaftet under nersvingen och spelaren fortsätter nersvingen med enbart skaftet, oavsett om bollen träffas av skaftet eller inte.
 • Klubbhuvudet släpper från skaftet under nersvingen och spelaren fortsätter nersvingen med enbart skaftet, när klubbhuvudet faller och träffar bollen.

Spelarens handlingar räknas inte som ett slag i följande situationer:

 • Under nersvingen släpper en spelares klubbhuvud från skaftet. Spelaren stoppar nersvingen kort om bollen, men klubbhuvudet faller och träffar och rubbar bollen.
 • Under baksvingen släpper en spelares klubbhuvud från skaftet. Spelaren fullföljer nersvingen med skaftet men träffar inte bollen.
 • En boll har fastnat i en trädgren bortom en klubbas räckvidd. Om spelaren rubbar bollen genom att slå på en lägre del av grenen i stället för på bollen gäller Regel 9.4 (Bollen lyft eller rubbad av spelaren).

Nej, du får ingen lättnad för spellinje på Malmö Burlöv GK. Enbart för stans, boll och sving.
Vissa klubbar har en Lokal regel som medger lättnad om man har ett sprinkler lock i sin sin spellinje. Vi tillhör inte dem. Alltid en bra idé att kolla en klubbs Lokala regler innan man går ut för att veta om den här regeln gäller.

Du ska rätt till misstaget i Slagspel, innan du slagit ut på nästa hål eller om det är sista hålet innan du lämnar in scorekortet.
Regel 6.3c. Du får två pliktslag i slagspel och förlorar hålet i matchspel. Inga slag som du slagit på ”Fel boll” räknas i din score. 

Ex. Du slår ut (1). Du slår nästa slag på en ”Fel boll” (2). Du slår på din boll (1). Du puttar två gånger (2). Score 6 slag.

1. Har du anmält dig t ex till slinga 19-9 så är det den slopetabellen som används även om du bara spelat 9 hål. Detta pga att det kommer upp automatiskt i ”Min Golf" när du registrerar din runda. 

2. Har du anmält dig till 9 håls slingan blir det lätt då gäller slopetabellen där du spelat. 

3. Om du/ni går ut och spelar med tanken att bara spela 9 hål på 18 håls slingan och inte tänker registera ronden i ”Min Golf" så är det slopetabellen för den aktuella 9 håls slingan som ni ska använda.

4. Att bara spela 9 hål även om man anmält sig till 18 håls slingan är inget problem för systemet.

Hej!

På hål 17 gäller regel 17.1d rödmarkerat pliktområde. 

 • Vilket ger dig tre möjligheter att droppa. På föregående plats, på flagglinjen från skärningspunkten, samt inom två klubblängder från den senaste skärningspunkten. Om du läser regeln i R&A regelapp finns det bilder och filmer som förklarar mer exakt hur du ska handla.
 • På hål 17 har vi på klubben en lokal regel som ger dig ytterligare en möjlighet att droppa för boll i Pliktområde. I Droppzonen bredvid Tee 43. Droppzonen räknas då som ett lättnadsområde. 
 • Använder du droppzonen så ja då är du på andra sidan pliktområdet. 
 • Har bollen varit över pliktområdet och sedan rullat tillbaka i pliktområdet då kan du också droppa på ”andra” sidan enligt alternativ tre i regel 17.1.d

Hej! 

Det är regel 19 som gäller ospelbar boll. Du får förklara en boll ospelbar var som helst utom i ett pliktområde.

Det kostar ett slag och du har tre alternativ på spelfältet. 1: Spela en boll från föregående plats. 2: Gå tillbaka hur långt som helst i flagglinjen och droppa en boll. 3: Droppa en boll inom två klubblängder. 

I bunker måste bollen dock vara kvar i bunkern.

I bunker har du dessutom ytterligare ett alternativ förutom 1-3, du kan droppa en boll på flagglinjen utanför bunkern men då med ytterligare ett slags plikt. Summa 2 pliktslag.

Att tänka på: Rör inte bollen förrän du är säker på vad du vill göra, för när bollen väl är lyft/rörd, så måste du handla på något sätt eller lägga tillbaka den med ett slags plikt.

Om du läser regeln i R&A regelapp finns det bilder och filmer som förklarar mer exakt hur du ska handla.

Tyvärr försvinner de via OUT pinnarna nästan snabbare än vi kan sätta ut dem på hål 22-24. Mycket folk som tycker det är roligt att ta bort eller sparka på dem. Vi har istället infört två nya Lokala regler.

 1. På hål 22 bakom greenen utgörs bangränsen av lyktstolparna vi vägen.

2. På hål 23-24 utgörs bangränsen av träd raden vid vägen på vänster sida.

Svar:
Man får fortfarande inte fri dropp för staket som markerar bangräns eller något som är utanför banan. Det är inte ändrat. 
Allmänt gäller att om man har elstängsel så kan man införa en lokal regel som medger fri dropp för elstängsel. Tilläggas kan att rekommendationen är att OUT gränser ska placeras så att elstängsel inte är i spel.
Se också definitionen : "Föremål för banans gräns”, regel 8.1a och Committee Procedures 8 E7

Det är upp till tävlingskommittén att besluta. Scramble omfattas inte av golf- eller tävlingsreglerna.
Det som gäller för en specifik tävling är det som står i tävlingsreglerna för tävlingen.