Tävlingskommittén

Tävlingskommittén ska verka för att arrangera tävlingar som tilltalar alla medlemmar och tillsammans med kansliet utforma tävlingsprogram för året. Vidare ska kommittén på bästa sätt genomföra de tävlingar, som faller under tävlingskommittén, enligt Tävlingshandboken samt om så behövs vara behjälpliga med GIT vid vissa övriga tävlingar (ex. Nationell damdag, Juniorernas tävling Slaget vid Sege å).

Kommitténs målsättning är att främja tävlingsverksamheten genom att erbjuda tävlingar i olika spelformer både i lag, par och singel samt att genomföra tävlingarna på ett trevligt och säkert sätt.

Anmälningar till klubbens tävlingar görs via mingolf.golf.se.

Förhoppningsvis kan utbildningar till stöd för kommitténs ledamöter genomföras under året. Pandemin har stoppat de utbildningar som var tänkta att genomföras men vi hoppas på en ljus framtid.