Regler för spel på Malmö Burlöv GKs banor

Beslutade av medlemsmöte (höstmöte) 2018-10-28 

Spel på banan är inte tillåtet när:
 • Det är frost på banan
 • När sikten understiger 225 meter p.g.a. t.ex. dimma
 • När banan är avstängd
 • När startförbud råder
 • I övrigt när banchefen så beslutar
 • För att spara banan gäller följande vid kyla:
  - När så anslås ska s.k. slagmatta användas på hela banan.Att pegga bollen istället för slagmatta är inte tillåtet. Slagmatta skall användas.
  - Spel från ordinarie tee ska ej ske. Istället spelas från mattor vid sidan om tee.
  - Då detta anslås, spelas mot vintergreener, även om flaggan står kvar på ordinarie green     

Överträdelse av dessa regler medför varning och kan, vid upprepning, leda till avstängning.

Ordningsregler, vett & etikett för Malmö Burlöv Golfklubb
 • Arbeten på banan äger alltid företräde framför spel.
 • Parkering ska ske på avsedd parkeringsplats.
 • Greenfeespelare ska erlägga aktuell greenfeeavgift innan spel påbörjas. Medlemskort i golfklubb ska uppvisas vid anmodan.
 • Drivingrangebollar får endast användas på drivingrangen. Spel på banan med drivingrangebollar jämställs med stöld och kan medföra avstängning.
 • När ett parti har ett tomt hål framför sig ska bakomvarande, snabbare parti genast släppas igenom (gäller även inom tävling). Parti kan bestå av en (1) spelare i bollen.
 • Bunkerkrattor ska användas och därefter läggas i bunkern i spelriktningen.
 • Laga alltid nedslagsmärken, egna och andras, på green samt lägg tillbaka uppslagen torv.
 • Hund får medföras förutsatt att den är kopplad samt att övriga i bollen tillåter det. Hund är inte tillåten att ha med vid tävlingsspel. Hygienpåse ska alltid användas.
 • Anslagstavlan sköts av kansliet och respektive kommitté. Privata meddelanden får endast sättas upp efter godkännande av kansliet.
 • Greenfeegäster får på begäran låna handduk utan kostnad. Handdukar lämnas efter användandet i därför avsedda korgar.
 • Synpunkter och förslag avseende vår bana lämnas skriftligen till klubbens banråd.
 • Det är förbjudet att beträda område utanför hål 16.
 • Rökförbud gäller i hela klubbhuset samt enligt uppsatta skyltar utomhus.
 • Vid vistelse på vår golfbana förutsätts vårdad klädsel.
 • Enligt Svenska Golfförbundets policy accepteras inte konsumtion av spritdrycker på banan. Att köra golfbil och konsumera alkohol jämnställs med lagen om rattonykterhet.

Styrelsen Malmö Burlöv Golfklubb