Lokala regler

LOKALA REGLER 2023 FÖR MALMÖ BURLÖV GOLFKLUBB – Gäller från 2023-04-01

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, Handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid övergången till bron och på hemsidan (www.malmoburlovgk.com).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18)

1.Hål 11 OoB på höger sida i spelriktningen. En boll som blir liggande bortom OoB är OoB även om den ligger  på en annan del av banan som är innanför banans gräns.
2. På hål 22 bakom green utgörs bangränsen av telefonstolparna vid vägen.
3. På hål 23 och 24 utgörs bangränsen av trädraden vid vägen på vänster sida.

2. Pliktområden (Regel 17)
1. Hål 4. Om en boll är i pliktområdet till vänster om övergången mellan hål 4 och hål 3 inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:

* Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
* som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen före pliktområdet framför tee 48. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

2. Hål 17 Om en boll är i pliktområdet mellan tee 48 och green på hål 17 inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:

* Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
* som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen bredvid tee 43. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål
a) Mark under arbete
Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.

4. Scorekortsansvar
Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).
Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond. 8L-1

 

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER - Slinga 19-27

Då plantering av mindre buskage och sådd av ängsblommor sker på slinga 19-27 så gäller följande:

BLÅ pinne med GRÖN topp anger spelförbudszoner. Lättnad ska tas enligt Regel 16.1. Gränsen till spelförbudszonerna utgörs av nät.

ORANGA pinnar markerar träd eller plantor som ska skyddas. Lättnad enligt Regel 16.1 ska tas.

GULA pinnar med BLÅ topp markerar ytterområden för plantering av ängsblommor. Mark under arbete (MUA). Lättnad får tas enligt Regel 16.