Nu är vi igång med måndagsgolfen!

Nytt för säsongen är att starten sker en timme senare än tidigare, klockan 09.00.

Välkomna!

Medlemskommittén

Regler

1 Tävlingsledning

Medlemskommittén tillsätter tävlingsledare för varje speltillfälle. Ansvariga för tävlingen är Bengt Liljegren och
Sven Danielsson

2 Speldagar                         

Varje helgfri måndag från 8 april till och med 7 oktober.

3 Deltagare                          

Öppen för alla seniormedlemmar i Malmö Burlöv Golfklubb.

4 Anmälan                           

På golf.se – Min golf fram till 12.00 dagen före tävling. Efteranmälan kan ske fram till 09.00 tävlingsdagen direkt till tävlingsledningen

5 Scorekort                         

Ifylles med namn, golf-id och vald tee. Inlämnas, signerat, i receptionen efter avslutad rond.

6 Tid                                   

Start mellan 900 och 1000.

7 Spelsätt                            

Singelspel valfritt 18 eller 9 hål. 9-hålstävlande avslutar efter 9 spelade hål. Alla spelar samma slinga. Fritt val av tee.

8 Spelhandicap                    

Full handicap enligt slope.

9 Klassindelning                  

I 18-hålstävlingen spelas 2 klasser. A upp till 22,0 och B över 22,1. Klassgränserna kan ändras om A eller B får färre än
7 deltagare. 9-hålstävlingen spelas i en klass.

10 Spelform                        

Slaggolf i alla klasser.

11 Avgift                             

60 kr för 18 hål och 50 kr för 9 hål.

12 Priser                             

Värdecheckar (gäller på klubben). Utdelas per tävling och per klass. 1 pris om 2-7 deltar, 2 pris för 8-12, 3 pris för 13-16 och 4 pris om 17-20 deltar. Cirka 60% av startavgifterna delas ut. Avhämtas i receptionen.

13 Order of merit, OoM        

I måndagsgolfen summeras alla individuella deltävlingar i en klassövergripande OoM. En poäng utdelas för deltagande och placeringspoäng till de sex bästa (10-7-5-4-3-2). Om färre än 7 spelar i en klass utdelas placeringspoäng enligt exempel; 2 spelar, vinnaren får 2p. 4 spelar, vinnaren får 4p. Spelare som tar sista plats får 1p. I sluttävlingen utdelas dubbla OoM-poäng. Totalsegrare blir den som samlat flest poäng under året.

14 Sluttävling                      

Sista tävling för året (7/10) är ett slutspel. Den är en separat tävling för dagen men också avgörande för OoM. Till denna är de 24 spelare som samlat flest poäng kvalificerade. Spelas över 18 hål med löpande start 900. Kostnadsfri eftersits med mat och dryck. Prisutdelning i både Sluttävlingen och OoM.

15 Eclectic                          

En för damer och en för herrar. Löper över hela säsongen. Engångsavgift 100 kr. Förbättringar registreras fortlöpande. Den tee man valt vid första tävlingen skall gälla hela säsongen. Väljs annan tee senare räknas inte det aktuella resultatet. Ansvarig är Sven Danielsson.

16 Resultat                          

Registreras i GIT och kan återfinnas på ”Golf.se” och klubbens hemsida. Handicapjustering sker automatiskt.