Spelrätter till salu

Samtliga personer här nedan har spelrätter att sälja. Priset görs upp enskilt mellan köpare och säljare.
Till dig som vill köpa en spelrätt:

Så gör du om du vill sälja/köpa spelrätt:

Säljare: Du kan när som helst under det året du betalt din årsavgift sälja din spelrätt med ditt medlemskap, när den nya ägaren är registrerad avslutas ditt medlemskap. Får du inte sålt den tills årskiftet får du välja på att betala en ny årsavgift eller lämna tillbaka spelrätten till klubben senast 31/12. När spelrätten är återlämnad avslutas ditt medlemskap.

Vill du ha din spelrätt till salu inlagd på denna sidan, skicka ett mail till kansliet på malmoburlovgk@telia.com där du uppger pris och telefon nummer. Du kan också annonsera på t.ex. Blocket

Köpare: Är du intresserad att bli medlem och ditt medlemskap kräver spelrätt kan du välja att antingen köpa av en utträdande medlem med dennes medlemskap eller köpa en genom klubben. Hittar du en spelrätt till salu på andra sidor så kolla med klubben så det är en äkta du köper.
Ny medlem som köper en spelrätt av utträdande medlem debiteras en administrativ avgift för hanteringskostnad f.n. 400 kr.

Klubben säljer spelrätter för 2.000 kr. 

Så här gör du vid överlåtande: Säljare och köpare fyller gemensamt i överlåtelse av spelrättsbevis, blankett nedan. Säljaren lämnar över sitt spelrättsbevis i original (gult papper) till köparen. Köparen lämnar in blanketten överlåtelse av spelrättsbevis, Spelrättsbevis och ev Medlemsansökan till klubben

SPELRÄTTER TILL SALU: F.N. inga medlemmar som säljer, endast klubben