Projekt Biologisk Mångfald

Då är projektet Biologisk mångfald i gång på Malmö Burlöv GK. Som tidigare meddelats i nyhetsbrev så behövs fler som anmäler sig som frivilliga i projektet. All hjälp behövs.

Projektet innefattar att:

 • Plantera blomsterängar åt våra insekter. Det är särskilda blandningar för bin och fjärilar.
 • Plantera blommor kring klubbhuset som är både vackra att se på och som insekterna gillar.
 • Plantera mindre/små buskage på hål 19-27 med hassel och nypon. Dessutom kommer ett antal hagtornsbuskar planteras om. Allt för att ge småfåglar platser att gömma sig samt att ge golfare lite flera riktpunkter för var bollen hamnar.
 • Det har redan placerats ut ett antal holkar på banan och fler kommer efter hand. Dessa kommer att byggas.
 • Det kommer att byggas Naturstaket på banan med allt ris som samlas på banan. Det ger insekter, små fåglar och smådjur t ex igelkottar någonstans att bygga bo och gömma sig.
 • Det kommer att göras mindre stenrösen på olika platser på banan framför allt i anslutning till vattendrag men även på andra platser en bra bit från själva spelet. Stenrösen ger skydd och övervintringsmöjligheter åt grodor, salamandrar och diverse smådjur.
 • Framför klubbhuset, på den lilla gräsplätten vid uteserveringen kommer ett förevisnings område att anläggas. Ett "Show room".
  Här kommer ängsblommor planteras, en naturhäck byggas, ett litet stenröse arrangeras, en stock läggas ut, ett insekts hotel sättas upp. Det kommer även att sättas upp en skylt som berättar och beskriver mer om vad projektet syftar till samt vad som görs på klubben.

Nya saker som kan ses på banan är:

 • Gula stolpar med blå topp – Dessa står och markerar planteringsområden. De ska sitta kvar så flytta dem inte.
 • Träpinnar med orange topp – Dessa står för att markera områden där mindre buskage är tänkt att planteras, där det är träd som ska skyddas, där det står en hagtornsbuske som ska flyttas och så vidare. Pinnarna skall sitta kvar så flytta dem inte.
 • Varefter buskar planteras kommer dessa skyddas med staket och hönsnät. Dessa områden är spelförbudszoner markerade med blå stolpar med grön topp och lättnad enl regel 16.1.f måste tas.

All hjälp vi kan få mottages tacksamt. Det är bara att anmäla sig till receptionen. Har vi t ex två personer som kan ta på sig att sköta blommor och krukor runt klubbhuset vore det jättebra.

Projektledare är: Janne ”Loftis” Lofthagen