Texten nedan är endast ett kort utdrag från Verksamhetsplanen och de olika Policys Malmö Burlöv GK har antagit. 
MaBGK är en plats där klubbens medlemmar kan spela golf och träffa sitt sociala nätverk samtidigt som det är en arbetsplats med anställda.
Kompletta dokument finns att ladda ner och läsa längre ner här på sidan.

Vår Vision: 

Malmös bästa golfupplevelse. För alla.
Vi vill vara en klubb för alla, som medlemmar vill tillhöra och rekommendera och som gäster vill besöka.
Vår Verksamhetsidé:
*Vi ska erbjuda en av Skånes bästa golfanläggningar för medlemmar, gäster, sponsorer i alla ålders- och handicapgrupper.
*Föreningen ska kännetecknas av stort engagemang, lyhördhet och ideell verksamhet och medlemmarna ska känna att de har stor möjlighet att påverka.

Hela Verksamhetsplanen finns att ladda ner och läsa här på sidan.

Våra Värdeord: 
Respekt - Mångfald - Kvalitet - Professionalism

Hela värdegrunds dokumentet finns att ladda ner och läsa här på sidan.

Jämställdhetsplan - Alkohol- och Drogpolicy - Resepolicy

Jämställdhetsplan
Malmö Burlöv Golfklubb ska vara en arbetsplats där alla, både anställda, inhyrd personal och klubbens medlemmar trivs och känner sig trygga och respekterade. Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier, hot eller våld.
All verksamhet ska utformas och bedrivas så att våra värderingar kan uppnås i högsta möjliga grad samt vila på en demokratisk grund förankrad i stadgar, lagar och förordningar. 

Hela Jämställdhetsplanen finns att ladda ner och läsa här på sidan. 

Alkohol- och Drogpolicy
Vårt mål är att Malmö Burlöv Golfklubb ska vara en helt alkohol- och drogfri arbetsplats och vi arbetar därför aktivt för att förhindra risk- eller missbruk och för att stötta de medarbetare som har problem med alkohol och droger.

Hela Alkohol- och Drogpolicyn finns att ladda ner och läsa här på sidan.

Resepolicy
Syfte
Dessa regler och anvisningar syftar till att tjänsteresor och möten ska kunna genomföras på ett kostnadseffektivt sätt utan att verksamheten eftersätts. En bra planering av tjänsteresor och möten förutsätts även bidra till att minimera resandets negativa miljöpåverkan.

Hela Resepolicyn finns att ladda ner och läsa här på sidan. 

Miljöpolicy
Syftar bland annat till att ta hänsyn till miljö, hälsa, säkerhet och den biologiska mångfalden på anläggningen. Där en försiktighetsprincip tillämpas samt följa lagar och förordningar gällande miljö och miljöarbete. Där klubben väljer leverantörer och entreprenörer vars verksamhet följer klubbens syn på miljön.

Hela Resepolicyn finns att ladda ner och läsa här på sidan.

GDPR Personuppgiftpolicy
Du ska kunna känna dig trygg med hanteringen av dina personuppgifter i golfen. Därför har vi tagit fram en personuppgiftspolicy som förklarar hur vi använder den information vi har om dig, samt vilket regleverk och bestämmelser som gäller kring personuppgifter i Sverige.