Tävlingar

För att delta och anmäla sig till våra par- och scramble tävlingar måste man ha minst fyra registrerade rundor under 2023/2024 (ersätter EGA Exakt Tävlingshandicap). I singeltävlingar kan man anmäla sig utan att ha registrerade rundor men för att komma med i prislistan och motta pris måste man ha minst fyra registrerade rundor under 2023/2024 (ersätter EGA Exakt Tävlingshandicap). Scratchtävlingar är undantagna från detta krav.

 • Du kan själv gå in www.golf.se och min golf och kontrollera att du har minst fyra rundor registrerade under 2023/2024.

 • Tävlingsprogrammet hittar du under Rubriken "Tävlingar/Tävlingsprogram".

 • Tel. nummer till Tävlingskansliet (endast under tävlingsdagen) 040-29 25 35

 • Anmälan till tävlingarna kan ske via golf.se, på golfterminalen eller i receptionen.

Återkommande Tävlingar
 • Måndagstävling startar 8/4. Mer information hittar du under Medlemskommittén. 

 • Klubbhandicapare Varje Måndag kl. 17.00. 9 hålstävling för nybörjare. Mer info om startdatum kommer senare.

 • Onsdagstävlingen börjar 10/4 och sista omgången 25/9. Final 6/10. Mer info under Rubriken "Onsdagsgolf".

 • Scrambletävlingar varje Torsdag kl. 17.00. 9 hålstävling för de som har hcp 30 och högre. Mer info om startdatum kommer senare.

 • Damtävlingar varje Tisdag, kl 10.00 och kl.17.00. Start i april.

 • Matchcupen. Se egen flik under "Tävlingar"

Malmö Burlöv Masters

Vissa par och singeltävlingar, i tävlingsprogrammet markerade med *, är kvalificerande till Malmö Burlöv Masters. För att bli kvalificerad ska man

 • vara medlem i Malmö Burlöv GK
 • placera sig i tävlingarna, lite olika beroende på singel eller partävling och hur många medlemmar som placerat sig

Spelformer

 

Singel

Singel förekommer i följande spelformer: Matchspel, Slagspel, Slaggolf, Poängbogey, Bogeytävling. I singel erhåller spelaren spelhandicap motsvarande sin exakta handicap.

 

Flaggtävling

Varje deltagare erhåller en flagga med namn och antal slag. Flaggan placeras där bollen hamnar efter att man slagit det sista erhållna slaget.

 

Foursome

I foursome spelar två spelare på samma boll och slår vartannat slag på denna samt spelar växelvis från utslagsplatserna.

 

Fyrboll

Två spelar bildar sida och spelar varsin boll. I slagspel måste vardera spelarens resultat kunna identifieras på scorekortet. Beroende på spelform räknas det bästa resultatet eller det sammanlagda resultatet på varje hål.

 

Greensome

I greensome som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje hål och väljer därefter med vilken av de båda bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog ut den valda bollen spelar nästa slag och sedan slår spelarna fortsättningsvis vartannat slag på samma sätt som i foursome. Pliktslag, som spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen i greensome.

 

Irländsk greensome

Spelformen en variant av greensome där båda spelarna slår ut från tee och sedan, på hål med par 4 och par 5, slår ett slag på partnerns boll. Därefter väljer man vilken boll man vill fortsätta med.

 

Scamble

Varje lag består av två, tre eller fyra deltagare. Samtliga spelare slår var sin boll från tee. Därefter väljer laget från vilken bolls läge de vill fortsätta spela och markerar denna. Därefter placerar tävlarna i valfri ordning sina bollar inom 15 centimeter från detta läge, dock inte närmare hålet, och spelar sina slag.

 

Rumble

Varje lag består av fyra deltagare som spelar sig egen boll under hela rundan. För lagets score räknas i poäng;

Hål 1-6: ett resultat
Hål 7-12: två resultat
Hål 13-17: tre resultat
Hål 18: samtliga spelares resultat 

Allmänna regler för tävlingsverksamheten vid Malmö Burlöv GK

1. Anmälan till tävling
Anmälan till tävling sker på terminalen i klubbhuset eller på golf.se senast 10.00 två dagar före tävling. Avvikelser kan förekomma.

Observera
För att delta i våra tävlingar måsta man:
a) uppfylla ålder och handicap för respektive tävling.
b) ha minst fyra registrerade rundor under 2023/2024 för att kunna anmäla sig till våra lagtävlingar (ersätter EGA exakt tävlingshandicap).
c) ha minst fyra registrerade rundor under 2023/2024 (ersätter EGA exakt tävlingshandicap) för att mottaga pris och komma med på prislistan vid singeltävlingar (gäller ej scratchtävlingar).

2. Startlista
Startlistan anslås på anslagstavlan och på golf.se efter lottning.

3. Återbud
Efter det att startlistan anslagits ska återbud och skäl till uteblivande anmälas till receptionen. Återbud kan tävlingsdagen lämnas mellan 07.30 - 08.00 på telefon 040-29 25 35. Startavgift ska betalas. Vid återbud innan lottning utgår inte avgift.

4. Betalning av startavgift, anmälan till starter
Tävlanden ska betala sin startavgift och anmäla sig till starter om sådan finns i god tid före egen starttid.

5. Prisutdelning
Prisutdelning sker normalt på tävllingsdagen. Pristagaren ska själv ta emot sitt pris. Ombud kan endast accepteras vid särskilt ömmande skäl, t ex akut sjukdom, och ska meddelas och godkännas av Tävlingsledningen (TL) i så god tid som möjligt innan prisutdelningen. Pris som inte tagits ut på prisutdelningen går vidare till nästa spelare i resultatlistan. Vid de flesta tävlingar lottas även priser ut på inlämnade scorekort, så stanna kvar på prisutdelningen

6. Klassindelning

Klass A Klass B Klass C Klass D
-14,0 14,1-22,0 22,1-37,0 37,1-54


7. Regel 5.6a. Orimlig fördröjning av spel

Påföljden för brott mot regel 5.6a modifieras på våra tävlingar för spelare som ej följer tidsschema eller inte håller sin plats på banan. Enligt följande.

Första överträdelsen- Varning
Andra överträdelsen - Ett (1) slags plikt
Tredje överträdelsen - Allmän plikt (2 slags plikt i slagspel, förlust av hål i matchspel)
Fjärde överträdelsen - Diskvalifikation

8. Regel 1.2a. Uppförande som förväntas av alla spelare
Spelare förväntas uppföra sig enligt regel 1.2a. Uppföra sig på ett hederligt sätt, visa hänsyn mot sina medspelare och ta hand om banan.

Uppförandekod enligt regel 1.2b

 • Spelare får ej agera på ett sätt som utgör fara för medspelare eller åskådare
 • Spelare får ej medvetet skada banan genom att t.ex. slå klubban i en green
 • Spelare får ej medvetet störa andra spelare eller vara oförskämd mot andra spelare, åskådare eller funktionärer

Vid brott kan Tävlingsledningen (TL) utdöma påföljd enligt:
Första överträdelsen- Varning
Andra överträdelsen - Ett (1) slags plikt
Tredje överträdelsen - Allmän plikt (2 slags plikt i slagspel, förlust av hål i matchspel)
Fjärde överträdelsen - Diskvalifikation

9. Tävlingsavgifter*
Singeltävling - 150 kronor
Lagtävling - 150 kronor/deltagare
Onsdagstävling - 70 kronor
Måndagstävling - 50/60 kronor
* Vissa tävlingar kan ha förhöjd avgift. Se inbjudan.

10. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se regel 5.7b.

11. Reservlista
Det går inte att efteranmäla sig till tävlingar. Har man glömt att anmäla sig till tävling kan man sätta upp sig på en reservlista och kommer då med om någon annan spelare i samma klass lämnar återbud.

12. Hundar
Hundar får inte följa med på tävlingar

13. Övrigt
Greenlagare är obligatorisk och ska vid anmodan kunna uppvisas för funktionär.
För att en klass ska kunna genomföras ska minst 6 deltagare vara anmälda. I annat fall bereds de anmälda att tävla i närmsta klass enligt tävlingsledningens beslut. För att KM ska genomföras gäller dock minst 4 anmälda.

Under tävlingsdagen kan tävlingsledarna nås på telefon 040-29 25 35.

Ytterligare information om tävlingarna finns under fliken tävling och på inbjudan.

Malmö 2024-03-25