Medlemskommittén har som uppgift att se till att nytillkomna och befintliga medlemmar känner sig välkomna i klubben. Hos oss ska de få möjlighet att utveckla sitt spel under trivsamma former.

Medlemskommitténs ansvarsområden är bl a att:

  • introducera nya medlemmar i Malmö Burlöv GKs verksamheter
  • förmedla synpunkter från medlemmar till klubben på utbildningen av golfspel hos Malmö Burlöv GK
  • arrangera den sk Måndagstävlingen - för alla!
  • bedriva fadderverksamhet med bl faddergolf och scramblegolf - för alla!
  • arrangera tisdagsgolf - för damerna!

Medlemskommittén rapporterar till klubbchefen

Connie Larsen
Connie Larsen
Eva Olsson
Eva Olsson
Sven Danielsson
Sven Danielsson
Kerstin Uppström
Kerstin Uppström
Chister Zimmerfors
Chister Zimmerfors
Jan Fogelklou
Jan Fogelklou
Bengt Liljegren
Bengt Liljegren
Christer Lovén
Christer Lovén
Ulla Jarming-Åhlander
Ulla Jarming-Åhlander
Lars Hellfalk
Lars Hellfalk
Esa Laaksonen
Esa Laaksonen