Personal

Peter Svallin
Peter Svallin
Kund- och Marknadschef
Christer Eriksson
Christer Eriksson
Kanslichef
Magnus Vinding
Magnus Vinding
Banchef
Dragan Milosevic
Dragan Milosevic
Greenkeeper
Randy Mattson
Randy Mattson
Greenkeeper
Dan Sandberg
Greenkeeper
Arifa Alic
Arifa Alic
Lokalvårdare
Viktor Söderlund
Vaktmästare

Styrelsen Malmö Burlöv Golfklubb 2023-24

Mats Haeger
Mats Haeger
Ordförande

Har erfarenhet från styrelsearbete i en ideell förening. Tio år som ledamot och tio år som ordförande i Friskis & Svettis i Malmö. En förening med 22 000 medlemmar och sex anläggningar i Malmö.
Ålder 65 år
Bor i Limhamn
Gift
Arbetat inom läkemedels industrin / Astra Draco/ Astrazeneca

Svenerik Larsson
Svenerik Larsson
Vice Ordförande
Connie Larsen
Connie Larsen
Ledamot
Andreas Okholm
Andreas Okholm
Ledamot
Patric Sandgren
Patric Sandgren
Ledamot
Mats Löfström
Mats Löfström
Ledamot

Valberedning

Valberedningens uppgift är att förbereda klubbens val av ordförande, styrelseledamöter samt revisorer. Valberedningen ska ha en så bred sammansättning som möjligt - med olika yrkesgrupper, ålder och kön representerade. Valberedningen består av ordförande och 2-4 ledamöter, vilka väljs på ett år av klubbens medlemmar. 

Valberedningen möts vanligen 4-8 gånger per år. Senast fyra veckor innan årsmötet ska valberedningen överlämna sina förslag till styrelsen och förslag på revisor till sittande styrelse. Som medlem är du alltid välkommen att lämna förslag på personer, som är medlemmar i vår klubb som du tror hade passat i styrelsen eller valberedningen. Förslag bör vara valberedningen tillhanda senast två månader innan planerat årsmöte. 
Genom att medverka i valet av förtroendevalda kan du påverka klubbens utveckling. 
Du når oss via E-post.

Valberedningen 2023-2024

Kristina Wojnicki
Kristina Wojnicki
Ordförande Valberedningen
Hans Kolm
Hans Kolm
Ledamot
Robert Wahlgren
Robert Wahlgren
Ledamot