Våra CSR-Projekt. Corporate Social Responsibility - Projekt: 
Malmö Burlöv GK är en del av vårt övriga samhälle. Vårt engagemang inom olika projekt i samhället är därför en självklarhet.
Malmö Burlöv GK är en inkluderande förening där alla välkomnas oavsett bakgrund, uppväxt, kön, ålder, sexuell läggning, handikapp eller religion. Därav våra olika engagemang i samhället. 

* FIFH – Malmö. Föreningen Idrott för handikappade. Europas största Parasport föreningen i Europa.
* Special Olympic Games - Parasport. 16-19 juni 2022.
* Henrik Stenson Paragolf Challenge 3-5 juli 2023.
* Integrationsprojektet ”Golf för nya Vänner” Avslutades 2021/2022.
* Drivkraft Malmö - Mentorskap, läxhjälp till skolungdom i socialt utsatta områden i Malmö
* Röda Korset - Malmö. Truly Open. Välgörenhetsgolf - Söndag 3 september 2022, 2023, 2024
* Rönnen Resursskola – Autistiska barn/ungdomar
* Aktivitetshuset – Lindängen / Hermodsdal
* Gratis Sommarskola för barn mellan 7-12 år
* Gratis låneutrustning till skolor, föreningar och övriga verksamheter