Bokningsregler:

  • Vid bokning gäller att samtliga spelare ska indentifieras med golf-ID.
  • Medlemmar och gäster kan boka startid fyra veckor i förväg.
  • Spelare kan samtidigt vara inbokad på tre startider varav max två tider på helger, per bana.
  • Spelare kan ha Max hcp 54,0 dock max 140,0 i bollen. Vid högre hcp, kontakta kansliet som kan ge tillåtelse för spel på lågfrekventa tider.
  • Spelare ska ankomstregistreras sig senast 15 minuter före start, ej ankomstregistrerad ser vi som no show, se nedan.

Avbokningsregler:

Starttider ska avbokas senast 2 timmar före start.

No show: (kommer ej till bokad starttid)

Om medlem, vid två eller fler tillfällen inte kommer till bokad startid eller inte har bokat av densamma enligt avbokningsreglerna äger klubben rätt att stänga av spelaren från att spela på banorna under en tvåveckorsperiod.

Om gäst, vid två eller fler tillfällen inte kommer till bokad startid eller inte har bokat av densamma enligt avbokningsreglerna, kommer gästen att faktureras aktuell greenfee.