Baninfo 9

Publicerat: 2024-04-21 14:17 - Skrivet av Svenerik Larsson

”Starravintrana”

I den gamla bondepraktikan anges det att det kommer 7 bakslag innan vintern blivit till vår. I Skåne benämnes dessa ”starravintrana”, åsyftande att efter starens återkomst blir det flera bakslag. Så inget är nytt under solen och årets ”vår” är inte unik. Naturligtvis är det trist att inte kunna erbjuda en golfbana i yppersta kondition när alla längtar efter att komma igång. Emellertid finns det saker att glädjas åt ändå: Luftning och dressning av fairways har påbörjats, avfallet från trädavverkning har till stora delar forslats bort, vi har nya mattor på rangen och nya rangebollar har kommit på plats. Och vilka bollar sedan! Äntligen känns det som riktiga bollar!

Vidare är robotarna under leverans och intrimning och de har fått små hus att vara i när de vilar.

De som besökt övningsområdet under senare tid har kanske lagt märke till att utanför puttinggreenens nedre del har det djupluftats och sanddressats.  Avsikten är att utvidga den nedre delen av puttinggreenen och att därefter omvandla den till en chippinggreen med puttning tillåten. Övre platån på puttinggreen kommer, precis som nu, att vara endast för puttning. Detta kommer att tydliggöras med längre flaggstänger där chippning är tillåten och med korta flaggstänger där endast puttning får förekomma.

På förekommen anledning vill vi påpeka att finns det inga flaggor på green, så är greenen inte öppen för spel. Detta gäller för alla greener på hela anläggningen, dvs både övningsområde och bana.

Observanta besökare har säkert också noterat att häcken vid första tee har förlängts i båda riktningarna. Förutom de estetiska värdena har tanken varit att visa att vägen till tee 19 går bakom första tee och inte framför. Då respekten för detta inte varit hundraprocentig kommer ett avspärrningsrep att sättas upp men vi tar också tacksamt emot hjälp att påtala ett felaktigt vägval.

Intrimning av, delvis nya, klipplinjer kommer att börja göras under sista veckan i april när vi räknar med att ha robotklippare på plats – och att det blir så mycket varmare att gräsväxten får fart.

Tills dess håller vi tummarna (i vantarna)

BK gm Svenerik Larsson