Bankommittén information 6, 2023-12-13

Publicerat: 2023-12-13 12:48 - Skrivet av Peter Svallin

Steget in i framtiden med robotklippare samt vad sker nu på banan.

Så tar vi ett steg in i framtiden.
Det har beställts en mindre robot som skall arbeta på området mellan parkeringen och rangemattorna. Genom detta kommer första intrycket av banan att lyftas avsevärt.

Som redan berättats på annan plats har klubben tecknat avtal på tre st robotklippare som i tre säsonger framåt skall hantera semiruff på hålen 1-18. Detta innebär för det första att det blir möjligt att ha olika höjd på semiruffen på olika områden. Klipparen ställer in den förprogrammerade höjden då den börjar att klippa på ett visst område. För det andra får vi en mycket högre klippkvalitet. Eftersom man bara klipper av en kort bit av gräset så faller klippet ner mellan stråna och ner på marken. För det tredje kommer vi att kunna klippa semiruff betydligt oftare, två-tre ggr per vecka vilket kommer att höja spelupplevelsen. För det fjärde är robotklipparna betydligt mera miljövänliga än dieseldrivna maskiner. För det femte blir hela kalaset billigare än att fortsätta som tidigare. För det sjätte – och kanske viktigaste – kommer vi att frigöra personalresurser till andra arbeten.

I tidigare info har vi angivit att fokus kommer att ligga på att förbättra konditionen på spelytorna och det betyder mera arbete med greener och fairways. Det betyder också att vi kommer att fortsätta rensa bland de träd på banan som har skadats av stormar resp. som skadar våra gräsytor. Ett sådant träd är ”knäckepil”, salix fragilis, som inte bara växer bakom green på hål 4 utan som också har planterats nära green på hål nr 9. Det har fått till följd att arbetstid som behövs till annat nu går åt till att städa greenen från nerfallet skräp, som just denna sorts pil producerar i mängd.

Vi försöker nu att kartlägga vilka träd som ger denna typ av problem, såväl som träd med rötter som växer in i dräneringar och vattenledningar och träd som hindrar sol och luft att komma åt viktiga ytor. Sådana hinder gör att ytorna aldrig torkar upp ordentligt och att fotosyntesen påverkas negativt med sämre gräsytor som följd, eller annorlunda uttryckt ”leriga fairways”.

Tillsammans med projektet Biologisk Mångfald planerar vi för nya planteringar av såväl träd som buskar och andra växter. Vi vill då försöka att få till stånd en miljö som är attraktiv för både människor, fåglar, fjärilar och andra djur utan att inverka menligt på golfspelet.

På vissa områden på banan behövs förstärkande åtgärder så att arkitektens intentioner kan uppfyllas. Så kommer exempelvis ruffområdet till höger om fairwaybunkrarna på hål 20 att förses med nya växter. Markkvaliteten är så dålig här att det är svårt att få gräs att växa och därför kommer vi att plantera träd och buskar som har mindre krav på jordmånen. Under den tid som växtetableringen tar kommer området att göras om till ett pliktområde med spelförbud, vilket innebär att det är lämpligt att spela hålet på det sätt som arkitekten tänkt sig, dvs. till vänster om fairwaybunkrarna.

Ett annat sådant område är ruffen mellan hålen 22 och 23. Att förvandla denna ruff till högväxande skulle kanske lösa detta problem men förlänga speltiderna avsevärt och också här kan det bli tal om plantering av träd och buskar.

I den nya skötselplan som är under utarbetande trycks det på att luftning och dressning är av största vikt för att få fram en torrare och friskare bana. Det noteras också att högruffar skall slås årligen och att det avklippta materialet skall tas bort. På så sätt utarmas ruffen och vi kan få fram gles men hög ruff där man hittar sin boll men har svårt att spela den.

Då detta förmodligen är årets sista info från BK vill vi gärna uppmana till att använda formuläret på hemsidan (alternativt direkt till: bankommmabgk@gmail.com (obs 3 m)) för att ställa frågor och lämna synpunkter till BK. Dina synpunkter hjälper oss att få fram den kvalitet på banan som vi alla eftersträvar. Och vi kommer att svara även under helgerna!

Till sist ber vi att få önska alla en riktigt God Jul och dito Gott Nytt År.