Styrelsen har beslutat om bildandet av bankommitté

Publicerat: 2023-08-17 11:21 - Skrivet av Peter Svallin

Klubben har nu en bankommitté

Styrelsen har beslutat om bildandet av en bankommitté. 

Bankommitténs syfte är att vara rådgivande och stöttande till banchefen samt formulera målsättningar för banan. 

Det kommer löpande att läggas ut mer information om banan och det som planeras på kort- respektive längre tid. 
Masterplanen som är framtagen sedan 2019 och utformad av en av Sveriges främsta banarkitekter Johan Benestam, kommer också presenteras i olika delar allt eftersom. 

Det finns även ett frågeformulär upplagt "Fråga bankommittén" där det går att ställa frågor om banan och dess utveckling. Länk, klicka här.

På bankommitténs sida finns mer att läsa samt vilka som är i bankommittén. Länk, klicka här.