Hyra golfbil

Följande regler gäller för golfbil

  • Körkort för personbil (behörighet B) krävs för att få köra golfbil. Svenska trafikregler gäller vid körning av golfbil. Förtärande av alkohol i samband med körning av golfbil är inte tillåtet.

  • Önskar spelare nyttja golfbil i samband med av klubben utlyst tävling skall intyg från hemmaklubben uppvisas. 

  • Det är spelarens hemmaklubb som utfärdar tillstånd att få hyra golfbil till ett rabatterat pris. Ansvaret att söka detta ligger på spelaren. Ett intyg från enbart läkare ger inte längre rätt till rabatt.

  • Bil bör förbokas och kan bokas via Min golf samtidigt som du bokar starttid. Alternativt via kansliet 040-29 25 35.

  • Endast el-driven golfbil får framföras på golfbanan med hänvisning till Terrängkörningslagen.

  • Hyrestagaren ansvar för eventuella uppkomna skador under hyrestiden. Vid skada i samband med vårdslös körning kan hyrestagaren bli ersättningsskyldig.
Gäst
  • 18 hål utan/med intyg – 460 kr/275 kr

Medlem
  • 9 hål med intyg - 160 kr
  • 18 hål utan/med intyg – 380 kr/245 kr
  • Årskort med intyg - 4500 kr