Lokala regler

LOKALA REGLER 2021 FÖR MALMÖ BURLÖV GOLFKLUBB – Gäller från 2022-02-01

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid övergången till bron och på hemsidan (www.malmoburlovgk.com).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Out of bounds (Regel 18)

1.Hål 11  Out of Bounds på höger sida i spelriktningen. En boll som blir liggande bortom Out of Bounds är Out of Bounds även om den ligger på en annan del av banan som är innanför banans gräns.

 1. På hål 22 bakom green utgörs bangränsen av telefonstolparna vid vägen.
 2. På hål 23 och 24 utgörs bangränsen av trädraden vid vägen på vänster sida.

 

 1. Pliktområden (Regel 17)
 2. Hål 4. Om en boll är i pliktområdet till vänster om övergången mellan hål 4 och hål 3 inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:
 • •Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
 • •som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen
  Före pliktområdet framför tee 48. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
 1. 2. Hål 17 Om en boll är i pliktområdet mellan tee 48 och green på hål 17 inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:
 • •Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
 • •som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen.
  Bredvid tee 43. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

 

 1. Green (Regel 13). Begränsningar av när en boll måste spelas om efter slag från green.
  Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort) räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
  a) Mark under arbete
  Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER - Slinga 19-27

Då plantering av mindre buskage och sådd av ängsblommor sker på slinga 19-27 så gäller följande:

BLÅ pinne med GRÖN topp anger spelförbudszoner. Lättnad ska tas enligt Regel 16.1. Gränsen till spelförbudszonerna utgörs av nät.

ORANGA pinnar markerar träd eller plantor som ska skyddas. Lättnad enligt Regel 16.1 ska tas.

GULA pinnar med BLÅ topp markerar ytterområden för plantering av ängsblommor. Mark under arbete (MUA). Lättnad får tas enligt Regel 16.