Tillfälliga lokala regler

Med anledning av Covid-19 har nedan föreskrifter tagits fram för att hjälpa till att göra golfspelet säkert. Reglerna används vid tävlingar såväl som sällskapsspel.

Lokala regler

Malmö Burlöv Golf Klubb

LOKALA REGLER 2020 FÖR MALMÖ BURLÖV GOLFKLUBB (Beslutade 2020-04-22)

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid övergången till bron och på hemsidan (www.malmoburlovgk.com).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Out of bounds (Regel 18)

1.Out of Bounds definieras av vita pinnar

2.Hål 11 Out of Bounds på höger sida i spelriktningen. En boll som blir liggande bortom Out of Bounds är Out of Bounds även om den ligger på en annan del av banan som är innanför banans gräns.

 

 1. Pliktområden (Regel 17)
 2. Hål 4. Om en boll är i pliktområdet till vänster om övergången mellan hål 4 och hål 3 inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:
 • Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
 • som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen

Före pliktområdet framför tee 48. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

 1. Hål 17 Om en boll är i pliktområdet mellan tee 48 och green på hål 17 inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:
 • Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
 • som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen

Bredvid tee 43. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.