Demodagar

Demodagar 2023

Här kommer vi Thomas eller Anna-Carin plus kompetent utbildad personal från varje leverantör att hjälper dig att

hitta rätt klubbor allt från wedgar, set, hybrid, metalwoods, driver eller putter.

Boka 30 eller 50 min på Mail: tcprogolf@hotmail.com och utprovningen bjuder vi på!

 

Cobra  Lördag 18 mars  kl 11.00-15.00

Ping Torsdag 30 mars kl 15.00-19.00

Callaway Tisdag 18 april 15.00-19.00

Cobra Söndag 23 april kl 11.00-15.00

Ping Måndag 8 maj kl 15.00-19.00

Callaway Lördag 27 maj 11.00-15.00

Cobra puttdemo Torsdag 8 juni 14.00-17.00

Cobra Onsdag 21 juni 14.00-18.00

Välkomna!