Demodagar

Demodagar 2022

Här kommer vi Thomas eller Anna-Carin plus kompetent utbildad personal från varje leverantör att hjälper dig att

hitta rätt klubbor allt från wedgar, set, hybrid, metalwoods, driver eller putter.

I skrivande stund håller vi på att lägga in våra klubbleverantörer, så alla datum är inte 

korrekta ännu.

 

Ping torsdag 10 mars kl 14.00-18.00

Cobra lördag 20 mars kl 11.00-15.00 

Cobra lördag 16 april kl 11.00-15.00 

Callaway tisdag 19 april kl 15.00-19.00

Ping onsdag 20 april kl 15.00-19.00

Callaway 

Taylor Made 

Cobra lördag 26 maj kl 11.00-15.00 

Taylor Made 

Cobra PUTTERDEMO 

Callaway 

Cobra torsdag 30 juni kl 15.00-19.00 

Taylor Made

 

 

Endast förbokade tider gäller 30 min eller 50 min och anmälan görs till: tcprogolf@hotmail.com

och det är kostnadsfritt.

Välkomna!