Onsdagsgänget levererar återigen - Betyder mycket för klubben

Publicerat: 2023-11-17 09:09 - Skrivet av Peter Svallin

Gången från tee på hål 13 upp mot bron över Sege å har nu åtgärdats. Onsdagsgänget har återigen gjort en fantastisk insats.

Onsdagsgänget är en grupp medlemmar som är behjälpliga till banchefen och som utför olika sysslor efter sin förmåga. 
Nu är gången från tee 13 fram till bron över Sege å åtgärdad på ett snyggt sätt. 
Du som ännu inte varit med en onsdag är hjärtligt välkommen att hjälpa till med olika sysslor efter din egen förmåga. Vi bjuder på lunch och fika samt ett härligt kamratskap med mycket skratt och gemenskap. 
Stort tack till onsdagsgänget! Ni är Guld värda.