Döp våra Robotklippare

Publicerat: 2024-03-05 11:06 - Skrivet av Peter Svallin

Namntävling - Robotklipparna - Döps vid Robotsläppet

Namntävling – Robotklipparna – Döps vid robotsläppet.

Strax efter påsk anländer klubbens senaste tillskott av golfbanearbetare. De är outtröttliga, tar ingen semester, jobbar på nätterna och tar ingen lunchrast.

Vi behöver dock veta vad de ska heta, namnge dem.
Var därför med i namntävlingen och föreslå namn på de totalt 4 olika robotklipparna. Vi behöver alltså 4 namn.
Det är tre större robotklippare som behöver var sitt namn samt en liten mindre robotklippare som behöver sitt namn.

Vid robotsläppet längre fram i vår, vi återkommer med tidpunkt, kommer robotklipparna att döpas och vinnarna av namntävlingen premieras.

Maila ditt/dina förslag på namn senast torsdag 28 mars till e-post: malmoburlovgk@telia.com

Bankommittén / Klubbledningen.