Höstarbeten - Bankommittén information 2, 2023 09 12

Publicerat: 2023-09-12 12:03 - Skrivet av Peter Svallin

Bankommittén informerar om höstens större arbeten.

Information 2, 2023-09-12

Bankommittén vill korrigera tidigare lämnad info. Efter att ha konsulterat arkitekten, Johan Benestam, har planen för höstarbete på hål 11 modifierats. Den vänstra greenbunkern kommer inte att förändras just nu utan först måste vi besluta vilken typ av bunkrar, och därmed konstruktionsmetod, vi vill ha, så att vi kan göra en kostnadsberäkning.

Det som nu kommer att ske är att den högra greenbunkern tas bort och ersätts med en svacka som kommer att torvas med nytt gräs. Området kommer att vara markerat som Mark under arbete med spelförbud under resten av denna säsong. Vi kommer vid samma tillfälle att, som beslutades för många år sedan, lägga igen en bunker till höger vid brofästet på hål 5. Den uppmärksamme har också noterat att den utskjutande tungan till höger i början på green 5 nu försvinner, vilket kommer att underlätta greenklippningen markant.

Tidpunkt för dessa arbeten är inte helt fastlagd men planen säger under hösten.
Däremot är tidpunkt för andra arbeten bestämd och 9/10 och 10/10 (måndag-tisdag) djupluftas greenerna på hål 1-18 med 10 cm långa hålpipor.

Det upptagna materialet forslas bort och vi dressar sand i hålen. Det är osäkert just nu hur mycket spel som kan ske på dessa hål under de två dagarna men vi stänger inte mera än nödvändigt.
Visst mått av ideellt arbete behövs här och vi efterlyser 10-12 personer som kan bistå med att ta bort de upptagna ”korvarna” från green. Medlemskommittén har, som alltid, lovat att bistå och Connie Larsen tar emot anmälningar, liksom jag. Lämna en lapp i receptionen så kontaktar vi dig. Eller prata med oss eller Peter Svallin på klubben.

Vi kommer också att djuplufta fw på hål 8 och hål 9. Vi väntar svar från maskinuthyrare för att kunna bestämma exakt tidpunkt men det skall ske under hösten. Avsikten är då att utvärdera resultatet till våren för att, om det blir som vi hoppas och tror, därefter göra operationen på alla hål 1-18 under 2024.

Bankonsulenten från SGF, Fredrik Seeger kommer att besöka oss den 21/9 för att ge sin syn på bl.a. dräneringen av våra greener.

Den som av ovanstående läser ut att vi satsar på att förbättra konditionen på spelytorna har läst rätt. Efter mötet med Johan Benestam har vi bragts till insikt om att detta är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att förbättra vår bana.

Då tidpunkter bestämts för ovan angivna arbeten kommer ny info. Använd också gärna vår ”frågespalt” där vi försöker att svara snabbt. Eller prata med oss på klubben. Välkommen vilken kanal du än väljer.

Med hälsningar
BK gm Svenerik Larsson
Se tidigare informationsbrev klicka här!