Baninfo - Ändring av bunkrar på hål 11 och hål 5

Publicerat: 2023-11-09 13:40 - Skrivet av Peter Svallin

I linje med Masterplanen sker förändringar av bunkrar på hål 11 samt hål 5.

På hål 11 läggs den högra greenbunkern igen. Samma sker på hål 5 med den högra greenbunkern som ligger nära Sege Å. 
Bunkrarna fylls igen och det återskapas mjuka behagliga kullar samt färdigt gräs rullas ut.