Medlemskommittén

Medlemskommittén har som uppgift att se till att nytillkomna och befintliga medlemmar känner sig välkomna i klubben. Hos oss ska de få möjlighet att utveckla sitt spel under trivsamma former.

Medlemskommitténs ansvarsområden är bl a att:

  • introducera nya medlemmar i Malmö Burlöv GKs verksamheter
  • förmedla synpunkter från medlemmar till klubben på utbildningen av golfspel hos Malmö Burlöv GK
  • arrangera den sk Måndagstävlingen
  • bedriva fadderverksamhet med bl faddergolf och scramblegolf

Medlemskommittén rapporterar till klubbchefen

Medlemskommittén 2021

Medlemskommittén 2021

Connie Larsen 073 - 822 3938

Connie Larsen 073 - 822 3938

Bent Lauridsen +45 2077 6766

Bent Lauridsen +45 2077 6766

Ingrid Ahlm 0704 - 71 36 46

Ingrid Ahlm 0704 - 71 36 46

Eva Olsson 070

Eva Olsson 070

Sven Danielsson 0736 - 66 85 65

Sven Danielsson 0736 - 66 85 65

Lena Hull 070 - 413 8929

Lena Hull 070 - 413 8929

Chister Zimmerfors 070 - 714 4950

Chister Zimmerfors 070 - 714 4950

Majdel Nilsson 0730 - 538506

Majdel Nilsson 0730 - 538506

Jan Fogelklou 070 - 522 2040

Jan Fogelklou 070 - 522 2040

Bengt Liljegren 070 - 665 6491

Bengt Liljegren 070 - 665 6491

Christer Lovén 070 - 653 2661

Christer Lovén 070 - 653 2661

Claus Witt +45 2810 5890

Claus Witt +45 2810 5890

Tobias Wiking 070 291 899

Tobias Wiking 070 291 899