Vårresa 2022 med Joakim Ohrberg till Portugal Praia D él Rey 25/3-1/4

För intresse att följa med på golfresa i vår till Portugal kontakta Joakim på joakim.ohrberg@pgasweden.golf