Tävla (GIT)

Den 1 juni kan vi börja tävla igen

Onsdag 12 maj kom regeringen med det glädjande beskedet att ett antal restriktioner lättas f o m den 1 juni. Det innebär bland annat att idrottstävlingar då kan starta inom vissa ramar.

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor som gäller från 1 juni finns att hämta här.

Läs mer på Svenska Golfförbundets hemsida, https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/

Uppdatering av GIT tävlingar pågår.