Tävla (GIT)

För närvarande råder tävlingsförbud enligt riktlinjer från Svenska Golfförbundet. Ny information kring gällande riktlinjer beroende på Coronapandemin kommer i början av mars. Därefter kommer årets tävlingar att publiceras i GIT.