Tävla (GIT)

Uppdatering 10 maj

SGF:s starka avrådan från tävling samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller till och med 30 maj. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis. Nytt beslut kommuniceras måndag 17 maj.

(Från Golf.se den 10 maj).

Informationen kommer att uppdateras veckovis. Ambitionen är nu tre veckors rullande framförhållning. Om regeringen/FHM fattar beslut som omgående inskränker vår tävlingsverksamhet kommer nya beslut att fattas ock kommuniceras fortast möjligt. Redan inställda tävlingar återkallas inte, i de fall lättnader införs med kort framförhållning. (Information från klubbrådgivare hos Svenska Golfförbundet)

GIT uppdateras efter hand.