H70

Herrar 70
2023 Leif Kronkvist 
2022 Lars Johansson
2019 Bruno Jaurnell
Vinnare 2023 - Leif Kronkvist