KM Kategori Herrar

2018 ändrades kategorierna för herrar. Aktuella kategorier är; Junior, H22, H40, H50, H60, H70 och H75. Alla kategorier spelas inte alla år pga för få deltagare. Då ligger de gamla vinnarna kvar.