Tävlingsbestämmelser

Allmänna regler för tävlingsverksamheten vid Malmö Burlöv GK

1. Anmälan till tävling
Anmälan till tävling sker på terminalen i klubbhuset eller på golf.se senast 10.00 två dagar före tävling. Avvikelser kan förekomma.

Observera
För att delta i våra tävlingar måsta man:
a) uppfylla ålder och handicap för respektive tävling.
b) ha minst fyra registrerade rundor under 2021/2022 för att kunna anmäla sig till våra lagtävlingar (ersätter EGA exakt tävlingshandicap).
c) ha minst fyra registrerade rundor under 2021/2022 (ersätter EGA exakt tävlingshandicap) för att mottaga pris och komma med på prislistan vid singeltävlingar (gäller ej scratchtävlingar).

2. Startlista
Startlistan anslås på anslagstavlan och på golf.se efter lottning.

3. Återbud
Efter det att startlistan anslagits ska återbud och skäl till uteblivande anmälas till receptionen. Återbud kan tävlingsdagen lämnas mellan 07.30 - 08.00 på telefon 040-29 25 35. Startavgift ska betalas. Vid återbud innan lottning utgår inte avgift.

4. Betalning av startavgift, anmälan till starter
Tävlanden ska betala sin startavgift och anmäla sig till starter om sådan finns i god tid före egen starttid.

5. Prisutdelning
Prisutdelning sker normalt på tävllingsdagen. Pristagaren ska själv ta emot sitt pris. Ombud kan endast accepteras vid särskilt ömmande skäl, t ex akut sjukdom, och ska meddelas och godkännas av Tävlingsledningen (TL) i så god tid som möjligt innan prisutdelningen. Pris som inte tagits ut på prisutdelningen går vidare till nästa spelare i resultatlistan. Vid de flesta tävlingar lottas även priser ut på inlämnade scorekort, så stanna kvar på prisutdelningen

6. Klassindelning

Klass A Klass B Klass C Klass D
-14,0 14,1-22,0 22,1-37,0 37,1-54


7. Regel 5.6a. Orimlig fördröjning av spel

Påföljden för brott mot regel 5.6a modifieras på våra tävlingar för spelare som ej följer tidsschema eller inte håller sin plats på banan. Enligt följande.

Första överträdelsen- Varning
Andra överträdelsen - Ett (1) slags plikt
Tredje överträdelsen - Allmän plikt (2 slags plikt i slagspel, förlust av hål i matchspel)
Fjärde överträdelsen - Diskvalifikation

8. Regel 1.2a. Uppförande som förväntas av alla spelare
Spelare förväntas uppföra sig enligt regel 1.2a. Uppföra sig på ett hederligt sätt, visa hänsyn mot sina medspelare och ta hand om banan.

Uppförandekod enligt regel 1.2b

  • Spelare får ej agera på ett sätt som utgör fara för medspelare eller åskådare
  • Spelare får ej medvetet skada banan genom att t.ex. slå klubban i en green
  • Spelare får ej medvetet störa andra spelare eller vara oförskämd mot andra spelare, åskådare eller funktionärer

Vid brott kan Tävlingsledningen (TL) utdöma påföljd enligt:
Första överträdelsen- Varning
Andra överträdelsen - Ett (1) slags plikt
Tredje överträdelsen - Allmän plikt (2 slags plikt i slagspel, förlust av hål i matchspel)
Fjärde överträdelsen - Diskvalifikation

9. Begränsningar i att använda speciell utrustning. Förbjuden användning av motoriserad förflyttning.
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen (TL). En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten (2 slags plikt i slagspel, förlust av hål i matchspel) för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

10. Tävlingsavgifter*
Singeltävling - 150 kronor
Lagtävling - 150 kronor/deltagare
Onsdagstävling - 70 kronor
Måndagstävling - 50/60 kronor
* Vissa tävlingar kan ha förhöjd avgift. Se inbjudan.

11. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se regel 5.7b.

12. Reservlista
Det går inte att efteranmäla sig till tävlingar. Har man glömt att anmäla sig till tävling kan man sätta upp sig på en reservlista och kommer då med om någon annan spelare i samma klass lämnar återbud.

13. Hundar
Hundar får inte följa med på tävlingar

Under tävlingsdagen kan tävlingsledarna nås på telefon 040-29 25 35.
Ytterligare information om tävlingarna finns under fliken tävling och på inbjudan.

10. Övrigt
Greenlagare är obligatorisk och ska vid anmodan kunna uppvisas för funktionär.
För att en klass ska kunna genomföras ska minst 6 deltagare vara anmälda. I annat fall bereds de anmälda att tävla i närmsta klass enligt tävlingsledningens beslut. För att KM ska genomföras gäller dock minst 4 anmälda.

 

Malmö 2023-04-18