Spelformer

Singel

Singel förekommer i följande spelformer: Matchspel, Slagspel, Slaggolf, Poängbogey, Bogeytävling. I singel erhåller spelaren spelhandicap motsvarande sin exakta handicap.

Flaggtävling

Varje deltagare erhåller en flagga med namn och antal slag. Flaggan placeras där bollen hamnar efter att man slagit det sista erhållna slaget.

Foursome

I foursome spelar två spelare på samma boll och slår vartannat slag på denna samt spelar växelvis från utslagsplatserna.

Fyrboll

Två spelar bildar sida och spelar varsin boll. I slagspel måste vardera spelarens resultat kunna identifieras på scorekortet. Beroende på spelform räknas det bästa resultatet eller det sammanlagda resultatet på varje hål.

Greensome

I greensome som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje hål och väljer därefter med vilken av de båda bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog ut den valda bollen spelar nästa slag och sedan slår spelarna fortsättningsvis vartannat slag på samma sätt som i foursome. Pliktslag, som spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen i greensome.

Irländsk greensome

Spelformen en variant av greensome där båda spelarna slår ut från tee och sedan, på hål med par 4 och par 5, slår ett slag på partnerns boll. Därefter väljer man vilken boll man vill fortsätta med.

Scramble

Varje lag består av två, tre eller fyra deltagare. Samtliga spelare slår var sin boll från tee. Därefter väljer laget från vilken bolls läge de vill fortsätta spela och markerar denna. Därefter placerar tävlarna i valfri ordning sina bollar inom 15 centimeter från detta läge, dock inte närmare hålet, och spelar sina slag.

Rumble

Varje lag består av fyra deltagare som spelar sig egen boll under hela rundan. För lagets score räknas i poäng;

Hål 1-6: ett resultat
Hål 7-12: två resultat
Hål 13-17: tre resultat
Hål 18: samtliga spelares resultat