Fina vinterbilder - Endast hål 19-27 öppna - Provisoriska greener

Publicerat: 2021-12-02 09:23 - Skrivet av Peter Svallin

Fina vinterbilder - Endast hål 19-27 öppna tillsvidare. På grund av rådande väderlek är endast hål 19-27 öppna tillsvidare.

På grund av rådande väderlek är endast hål 19-27 öppna. Övriga banan, hål 1-18 inkl korthålsbanan samt samtliga övningsgreener är tillsvidare stängd. (Rangen är dock öppen)

Hål 19-27 öppna för spel på provisoriska greener. Slagmatta SKALL användas. På grund av leveransproblem tar spelaren med sin egen matta så länge.  Ingen matta betyder inget spel. Shopen har slagmattor att sälja.

Hål 1-18 helt stängda. Samtliga övningsgreener och korthålsbanan är stängda.

Kombinationen med mycket nederbörd och kyla (minusgrader) gör att gräset nu är extremt känsligt. 
Ytskiktet är dessutom mycket mjukt och poröst vilket gör att eventuella nedslagsmärken splittrar upp greenytan samt att torvor splittras i smådelar.

Ambitionen är alltid att hålla banan öppen för spel så mycket det går samtidigt som banan behöver klara vintern inför nästa säsong. En balansgång. Därför viktigt att respektera de regler och direktiv som ges. Spel på banan när den är stängd kan rendera i avstängning. 

All information gällande om banan är öppen eller stängd kommuniceras endast via förstasidan på hemsidan. 
När banan är stängd är även tidbokningen stängd. När banan öppnar igen gäller bollränna.

Tack för din förståelse. 
Klubbledningen