Vi söker folk till bland annat Valberedningen

Publicerat: 2023-02-14 12:39 - Skrivet av Peter Svallin

Gör din röst hörd. Vi behöver folk i alla åldrar, kvinnor som män.

Vi söker folk till Valberedningen.
Engagera dig nu och var med och forma framtidens golfklubb Malmö Burlöv GK. Vi behöver folk i alla åldrar, kvinnor som män till bland annat valberedningen. Vi har intressanta projekt på gång där vi Nu behöver dina positiva tankar och idéer.
Känner du att du är rätt person för detta, skicka då en intresseanmälan till mig. Vänta inte utan skicka in din intresseanmälan så fort som möjligt, så bokar vi tid för ett personligt möte på klubben. Vi önskar att du senast 27 februari 2023 kontaktar oss i valberedningen om du har intresse för detta.

Nomineringar: §24 Valordning
Nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning i klubben samt medlemmarnas representant i Malmö Burlöv Golfklubb AB ska vara valberedningen tillhanda senast två (2) månader innan planerat årsmöte. Valberedningens förslag samt övriga nominerade ska ingå i årsmöteshandlingarna.

Motioner: §17 Förslag till ärenden att behandlas av Årsmötet och Höstmöte.
Såväl medlem (motion) som styrelse (proposition) får lämna förslag till ärenden att behandlas av års- och höstmötet.
Motion från medlem ska skriftligt vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före respektive möte. 
Styrelsen ska till respektive möte lämna skriftligt yttrande över motionen.

Välkomna till Årsmötet torsdag 27 april kl 19.00 på Scandic Segevång.

Ordförande i Valberedningen.
Hans Backlund,
0766- 123 123, 
Hans.cg.backlund@gmail.com