Projekt Biologisk mångfald är nu igång

Publicerat: 2022-03-02 13:34 - Skrivet av Peter Svallin

Starten av projekt Biologisk mångfald har nu skett. Djurliv, insekter, fåglar samt andra djur och växtlighet skall ges ännu bättre möjligheter till liv. På så sätt lever hela golfbanan upp än mer.

Starten av projektet Biologisk mångfald har nu skett. Projektet kommer att finnas som en befintlig del i klubbens samlade verksamhet många år framöver.
Djurliv, insekter, fåglar samt andra djur och växtlighet skall ges ännu bättre möjligheter till liv. På så sätt lever hela golfbanan upp än mer.

Är du intresserad av att vara med så kontakta kansliet. 

Här på hemsidan kan det läsas mer om projektet. Se fliken "klubben" / "Projekt Biologisk Mångfald.

Välkomna