Projekt Biologisk mångfald startar

Publicerat: 2022-01-21 13:50 - Skrivet av Peter Svallin

Projekt Biologisk mångfald startar. En del av projektet är att bygga "Naturhäckar". Onsdagsgänget har nu byggt den första av många.

Projekt Biologisk mångfald startar.
Syftet med projektet är att bland annat öka den biologiska mångfalden på golfbanan. Att hjälpa till så att insekter, små och större fåglar, växter, djur och annan fauna trivs och ökar i mångfald.

En del av projektet är att bygga så kallade "Naturhäckar". (Se bilderna)
Onsdagsgänget har nu byggt den första av många. Där hoppas vi att fler insekter och andra mindre djur och växter skall trivas och må bra. 

Vill du vara med i projektet, vara delaktig eller hjälpa till i Onsdagsgänget så hör av dig klubben. 
E-post: mabgkmarknad@telia.com 

Med vänlig hälsning
Klubbledningen