Ny viktigt information gällande tävlingar samt förändringar på banan

Publicerat: 2021-05-25 - 10:15 - Skrivet av Peter Svallin

Nya riktlinjer gällande tävlingsverksamheten, förändringar på banan, nya tävlingsvillkor, spelarens ansvar samt lägesförbättring i bunkrarna tas bort - krattorna tillbaka.

Viktigt information gällande tävlingar samt förändringar på banan från tisdag 1 juni.

Riktlinjer för tävlingsverksamhet
Från tisdag 1 juni är det åter tillåtet att tävla. Här nedan ges ett utkast på vad som gäller från 1 juni. Många restriktioner finns fortfarande kvar. Både tävlande som tävlingsarrangör har ett stort ansvar att följa de regler och restriktioner som fortfarande finns. Syftet med reglerna för tävling är att säkerställa att golftävlingar kan genomföras.

Länk till SGF hemsida för komplett information. https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor från 1 juni.
I ett avsnitt som kompletterar Spel- och tävlingshandboken finns övergripande bestämmelser för all idrottslig verksamhet under coronapandemin. Dessa gäller före annan bestämmelse i Spel- och tävlingshandboken.
Syftet med avsnitt 1.18 är att säkerställa att golfspel i Sverige ska kunna bedrivas i enlighet med rådande bestämmelser och riktlinjer för övrig verksamhet i Sverige och på ett sätt som aktivt minimerar risken för smittspridning. 
Ladda ner de tillfälliga tävlingsvillkoren

Nedan är en sammanfattning av de största ändringarna.
✓ Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond – måste den också spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.
 De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni. Det innebär att krattor ska tillbaka, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa regel 3.3b.
✓ Start från flera tee (inklusive kanonstart) samt samlingar (informationsmöten, prisutdelningar med mera) är tillåtna så länge deltagarna har möjlighet att hålla två meters avstånd till varandra. Samlingar bör i möjligaste mån hållas utomhus.
✓ Publik tillåts med upp till 100 personer på anläggningar utan anvisad sittplats och upp till 500 personer vid tävlingar med anvisad sittplats. Deltagare och nödvändiga funktionärer räknas inte som publik.
✓ Inga specifika riktlinjer avseende måltider i tävlingsvillkoren. I restaurangen gäller de allmänna Covid-19-reglerna för restaurangverksamhet.

Den enskilde idrottsutövarens ansvar.
Idrottsutövare bör bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta:
1. hålla avstånd till varandra
2. inte dela utrustning med varandra
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
4. undvika gemensamma omklädningsrum
5. resa till och från aktiviteten individuellt
6. utföra aktiviteten i mindre grupper

1.18.5 Krav att avstå deltagande i tävling.
Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan. Ingen bestraffning eller annan påföljd (inklusive extra avgift/straffavgift) får tilldelas en sådan spelare. Läkarintyg behöver inte visas upp.

1.18.6 Tävlingsvillkor – golfregler.
Alla tävlingar (både förbundstävlingar och klubbtävlingar) ska från och med den 1 juni spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.
Observera: För att en tävlings- eller sällskapsrond ska vara handicapgrundande måste den spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

Banan från tisdag 1 juni.
Från och med tisdag 1 juni är krattorna tillbaka i bunkrarna. Ingen lägesförbättring i bunkrarna samt det är valfritt att ta ur flaggstången.

Länkar:
Riktlinjer för tävlingsverksamhet: https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor gäller från 2021-06-01: https://golf.se/globalassets/tavling/tillfalliga-kompletterande-tavlingsvillkor-corona--fran-1-juni-2021.pdf

Till sist. 
Pandemin är INTE över ännu. Samtliga måste fortsätta hålla distansering, använda handsprit samt följa de andra restriktionerna som FHM har utfärdat. 

Välkomna
Klubbledningen