Kallelse till extra årsmöte i Malmö Burlöv Golfklubb.

Publicerat: 2023-05-08 13:34 - Skrivet av Peter Svallin

Kallelse till extra årsmöte i Malmö Burlöv Golfklubb.

Datum och tid: 15 juni, kl. 18:00
Plats: Scandic Segevång hotel

Anmälan om närvaro:
Anmälan om närvaro görs senast onsdag den 14 juni kl12.00 på golf.se och MinGolf, på samma sätt som du anmäler dig till en tävling.
Anmälan behövs med tanke på storlek av möteslokal.

Föredragningslista

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. Fastställande av röstlängd
  4. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
  5. Fastställande av föredragningslista och procedurregler
  6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
  7. Val av ledamöter till styrelsen. Ordförande valdes på årsmötet på 2 år och en ledamot valdes på årsmötet på 2 år.
  8. Val av valberedning för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till ordförande
  9. Övriga frågor
  10. Avslutande av mötet