Nyheten handlar om Gödning, ett inställt Seriespel, att Kiosken öppnar 1 maj, det råder tävlingsförbud i Sverige samt vad händer om Du INTE avbokar din speltid eller missar att ankomst anmäla ditt spel.

Publicerat: 2021-04-29 - 10:43 - Skrivet av Peter Svallin

Gödning av banan.
Banan får nu sin första giva av gödning. Tees, greener och fairways får sin gödning den här veckan. Vädret har under april varit för kallt så grästillväxten har hämmats. Ca 10 frostnätter har påverkat gräset negativt. MaBGK ligger i ett området där temperaturen är lite lägre än på andra platser och mer känsligt för frost.

Kiosken öppnar lördag 1 maj.
Restaurangen öppnar Kiosken lördag 1 maj kl 10.00. Kioskens öppettider kan dock variera under säsongen beroende på väderlek och beläggning på banan. Se mer på Restaurang MaGo hemsida https://www.xn--magomalm-u4a.se/

Herrarnas Seriespel i Skåne är inställt under 2021.
Skånes Golfförbund har beslutat att ställa in årets Seriespel för Herrar.
Förutom SGF:s avrådan till tävlingsspel har Skånes GF även grundat beslutet på;

  • att den fortsatta smittspridningen fortfarande är mycket hög,
  • att samåka till tävlingar, besök i golfrestauranger mm skulle kunna medföra smittspridning,
  • att vaccineringen av de stora grupperna 20-60 åringar inte påbörjats ännu.

Läs mer i nyhetsbrevet: https://www.skgf.se/se/om-oss/nyhetsbrev/info-fran-seniorsektionen-herrar-april
Gällande Damernas och juniorernas Seriespel tar Skånes GF beslut om lägre fram. Se Skånes GF hemsida: https://www.skgf.se/se

Svenska Golfförbundet – Stark avrådan från tävling i Sverige.
Tills vidare är SGF:s starka rekommendation därför att inte genomföra någon tävlingsverksamhet i Golfsverige. Undantag är tävlingar som faller inom RF:s och SGF:s definition av yrkesmässig idrott (se nedan). 

Varje måndag uppdatera SGF sina riktlinjer. https://golf.se/for-klubben/radgivning/corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/ Just nu råder det tävlingsstopp fram till 23 maj.

Ankomst anmälan vid spel
Bokad tid ska ankomstanmälas senast 15 minuter före start. Ankomstanmäl dig i följande appar: ONTAG eller MGbokning . Det går även att ankomstanmäla i Terminalen vid entren.
Ingen ankomstanmälan får ske vid receptioen pga Covid-19. Undvik att gå in i reception eller stå i dörren och skrik till personalen.

No show medlem (kommer ej till bokad starttid). Viktigt läs.
Om medlem, vid två eller fler tillfällen inte kommer till bokad starttid eller inte har bokat av densamma enligt avbokningsreglerna äger klubben rätt att stänga av medlemmen från att spela på banorna under en tvåveckorsperiod. Klubben har ganska generösa tidbokningsregler så följ nu dessa!

Tidbokningsregler:
Tidbokningen är öppen. Under säsongen kommer ingen bollränna att användas. Tidbokning gäller för samtliga slingor alla dagar. Tider kan bokas 4 veckor i förväg. Under den tiden kan spelare ha 3 tider bokade varav max 2 tider på helger. Detta gäller per slinga. Hcp-begränsning är sammanlagt 140 per starttid varav max 2 personer med högre än 36,0 i hcp.

Avbokning av starttid ska göra senast 2 timmar innan bokad tid.
Är banan stängd på din starttid så stryks tiden och ny tid måste bokas.

Välkomna