Gångvägen breddas samt får ny beläggning

Publicerat: 2021-11-22 09:40 - Skrivet av Peter Svallin

Gångvägen breddas samt får ny beläggning - Från green 7 till hål 8.

Gångvägen breddas samt får ny beläggning från green 7 till hål 8. 

Gångvägen bredvid Sege å från green 7 till hål 8 breddas samt får ny bättre beläggning.
Från 2022 års säsong kommer den vägen att användas för att ta sig till hål 8. Gångvägen blir så pass bred att golfbilar kan köra den vägen samt att två personer kan gå i bredd.