Förbättring av banan fortsätter - Nu med dressning av fairways

Publicerat: 2021-10-12 - 15:37 - Skrivet av Peter Svallin

Förbättring av banan fortsätter - Nu med dressning av fairways. Under vecka 41 kommer fairways att dressas. Det ligger i vår skötselplan att både dressa och stödså fairways varje år.

Förbättring av banan fortsätter - Nu med dressning av fairways.

Under vecka 41 kommer fairways att dressas. Det ligger i klubbens skötselplan att både dressa och stödså fairways varje år.
Bevattningen på FW hål 1-18 som installerades hösten 2019 möjliggör nu att både dressning och stödsådd nu kan ske varje år. 
FW har därför blivit betydligt bättre men mycket återstår med tanke på det underlag vår bana ligger på. 

I planeringen ligger även att hålpipa greenerna med 12 mm pipor. Mer om hålpipning kommer så snart det arbetet har startat. 

Med vänliga höst hälsningar

Klubbledningen