15.000 stycken nya rangebollar bollar på rangen

Publicerat: 2022-03-19 14:12 - Skrivet av Peter Svallin

Lördag 19 mars hälldes 15.000 stycken nya rangebollar i bollautomaten.

Nu är det helt nya rangebollar i bollautomaten. Lördag 19 mars hälldes 15.000 stycken nya rangebollar i bollautomaten. 

Bollarna är av samma sort som tidigare samt har samma varumärke tryckt på sig. WeClean i Skåne AB. 

Vad görs med de "gamla" bollarna? 
De "gamla" bollarna tvättas, sorteras och lagras. De finaste och bästa av de "gamla" bollarna kommer dock under året att fyllas på i bollautomaten allt eftersom. 

De äldre "SOLO korten" byts ut fram till 2022-05-01. Korten har trycket "SOLO". De eventuella värde som finns på "SOLO korten" förs över till det nya värdekortet. SOLO korten börjades bytas ut 2021-03-23 och kommer inte att ersättas efter 2022-05-01.

Om nu någon inte vet... så är det förbjudet att använda rangebollar ute på banan! Tyvärr används rangebollar vid vattenhinder och liknande och beslut är nu taget att spelare som påkommes att använda rangebollar ute på banan kommer att stängas av. 

Hjärtligt välkomna till Malmös bästa golfupplevelse.