Vad händer på klubben

Vad händer på klubben? På den här sidan kommer vi fortlöpande att uppdatera vad som sker på banan samt i och runt klubbhuset. Vill du få mer information kontakta gärna kansliet. 

En del av det sker på anläggningen utförs av medlemmar som ställer upp ideellt. Varje onsdag brukar "Onsdagsgänget" hjälpa till och efteråt bjuder klubben på lunch. Vill du vara med och hjälpa till, onsdagar eller på annat sätt så kontakta kansliet.

Detta planerar vi inför 2022:
I januari startar projektet Biologisk mångfald, Byte av möbler i klubbrum och reception, Fortsätta arbetet med reparation och ommålning av broar, Reparation och ommålning av klubbhus, Ny gödningsspridare 650kg, Fällning av träd som kan utgöra säkerhetsrisk, Bygga sk Naturhäckar för den biologiska mångfalden, Riva lusthus (murket), Fräscha upp och ev. bygga om drivingrange, Stubbfräsning, Klippning av vass i dammar, utveckla korthålsbanan med större puttinggreener samt fler bunkrar att träna från. Fortsätta förbättring av fairway genom dressning med ca 600 ton sand, fortsätta hålpipning av hål 1-18,

Arrangerar Special Olympics Games 16-19 juni 2022. Arrangerar välgörenhetsgolf Truly Open - Röda Korset Malmö söndag 4 september. 


Detta har vi gjort för att ge medlemmar en bättre upplevelse 2021:
49 nya bagskåp, Stödsått gångar mellan hål och fairways, Investerat i nya klippaggregat, Investerat i ny dressvagn, ny traktor, Fräschat upp toaletter vid kiosken, Ny ventilationsanläggning i kök och i klubbhus i klubbhus, Reparation av fjärrvärmeanläggning, Ny bevattning på övningsområdet och puttinggreen, Uppfräschning samt spolning avlopp i klubbhuset samt kontroll av ventilation i toaletterna i kioskhuset, Reparation av toalett klubbhus, Nytt betalningssystem på rangen,18 000 nya rangebollar, Nya rangemattor, Byte av möbler i klubbrum och reception, Reparerat och påbörjat ommålning av broar, Kompletterat bunkrar med 60 ton sand, Av säkerhetsskäl har flera träd på banan behövt fällas av arborister, Stort parasoll på uteserveringen. Ny bevattning på hela korthålsbanan, Ny bunker på korthålsbanan. Förstorat greenerna på korthålsbanan. Dressat fairway med ca 800 ton dress, hålpipat samtliga fairways, foregreens och gångar på hål 1-18. Slyröjning samt gallring av träd. Uppfräschning av omklädningsrummen med ny belysning, duscharmaturer, golv samt nymålade väggar.