Uno Nilsson
Uno Nilsson
Ordförande
Mats Haeger
Mats Haeger
Vice ordförande
Mats Nilsson
Mats Nilsson
Sekreterare
Britt-Marie Sander-Carjö
Britt-Marie Sander-Carjö
Ledamot
Nina Nordqvist
Nina Nordqvist
Ledamot