Klubbens värdegrund

Malmö Burlöv Golfklubb har fyra värdeord som är viktiga ledstjärnor i Klubbens verksamhet. Dessa är:

 

Respekt

  • Respekt för varandra, medlemmar, gäster och samarbetspartners
  • Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, fusk, osund ekonomi samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför klubben.
  • Respekt för klubbens stadgar, regler och värderingar.


Mångfald

  • Alla är välkomna och vi ska sträva efter en mångfald bland klubbens medlemmar. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i vår verksamhet.

Kvalitet

  • Vi ska hålla hög kvalitet på det vi gör, på banan, träningsområdena och i klubbhuset. Kvalitet och service ska stå i centrum för verksamheten.


Professionalism

  • Vi ska utföra vårt arbete professionellt och hålla stort fokus på detaljer. Varje möte med medlemmar, gäster och samarbetspartners ska präglas av kompetens.


Klubbens Vision är: ”Malmös bästa golfupplevelse. För alla.”